Novinky a úskalí ve vyúčtování zálohových plateb služeb pro pronajímatele

 • JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D. JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
 • Právo
 • Stavebnictví

Ve vyúčtování zálohových plateb služeb došlo v poslední době k velkému množství změn. Velká část těchto změn se použije na vyúčtování plateb zálohových služeb od roku 2022 dále. Judikatura Nejvyššího soudu je přitom velmi striktní, a pokud ve vyúčtování schází byť jedna náležitost, dovozuje, že vyúčtování není řádné, a že vzniká nárok na pokutu dle zákona č. 67/2013 Sb. K zásadním změnám došlo i v oblasti informování příjemců služeb o jejich zjištěné spotřebě tepla, které musí probíhat na měsíční bázi, a postupu pro rozúčtování nákladů na teplo mezi jednotlivé příjemce v domě.

Cíl semináře

V problematice vyúčtování zálohových plateb služeb došlo k mnohým změnám. Tyto jsou upraveny jak v zákoně č. 67/2013 Sb., tak i ve vyhlášce č. 269/2015 Sb. Obsahové náležitosti vyúčtování byly podstatně rozšířeny. Cílem semináře je připomenout, jaké náležitosti mělo mít řádné vyúčtování v minulosti, a rozebrat, jaké náležitosti má mít vyúčtování nyní. Na semináři budou prezentovány praktické možnosti, jak nové náležitosti do vyúčtování zakomponovat. Dále je cílem semináře přiblížit, jak přistoupit k nově uložené povinnosti informovat příjemce služeb o jejich pravidelné spotřebě, od kdy je tato povinnost platná a jak je možné plnění této povinnosti oddálit do roku 2027. Cílem semináře je také probrat novinky v rozúčtování zálohových plateb služeb na teplo, vysvětlit pojem tzv. denostupně apod. Konečně je cílem semináře probrat možnost příjemců služeb podávat námitky do vyúčtování a novinky v této oblasti, jak mají být námitky vyřízeny, co se stane, pokud vyřízeny nebudou, jaké může příjemce požadovat pokuty dle zákona č. 67/2013 Sb., jak se tyto pokuty počítají, kdy je poskytovatel služeb nemusí platit, jak se promlčují, ale také jak postupovat, pokud by poskytovatel služeb měl zájem pokuty snížit z 50 kč denně na mnohem nižší částku.

 

Komu je seminář určen

Seminář je určen všem, kteří přichází do kontaktu s vyúčtováním zálohových plateb služeb, ať už se jedná o správcovské společnosti, pronajímatele bytů, města či městské části, společnosti, které pronajímají byty svým zaměstnancům, developery, osoby, které jsou ve výboru SVJ nebo v představenstvu BD, nebo pro advokáty, kteří pro klienty problematiku vyúčtování a sankcí s tím spojených řeší. Seminář je stejně tak určen pro osoby, které jsou postavení příjemce služeb (členy SVJ, BD, nájemce), kteří nejsou spokojeni s vyúčtováním zálohových plateb služeb a mají v zájmu jej rozporovat a případně uplatnit pokuty dle zákona č. 67/2013 Sb.

Program

Živé vysílání 9:00 - 12:00 hod

 • Náležitosti vyúčtování zálohových plateb služeb, které mělo mít vyúčtování za rok 2021,
 • Nové náležitosti vyúčtování zálohových plateb služeb, platné od vyúčtování za rok 2022,
 • Praktické tipy, jak se s těmito náležitostmi vypořádat, co musí být doplněno, a jak postupovat,
 • Povinnost instalace dálkově odečitatelných měřidel, co je to dálkově odečitatelné měřidlo, 250 m hranice,
 • Povinnost informovat příjemce služeb o zjištěné spotřebě tepla, od kdy platí, náklady na její plnění, jak je možné její plnění odložit do roku 2027,
 • Jak se mají správně rozúčtovat jednotlivé náklady na služby,
 • Jaké jsou novinky u rozúčtování tepla, jak se promítly ve vyúčtování za rok 2022 a v dalších letech a proč je možné očekávat velké množství reklamací vyúčtování,
 • Co je to řádné a včasné vyúčtování z pohledu Nejvyššího soudu,
 • Jak se podávají námitky do vyúčtování, do kdy je potřeba je řešit,
 • Jak nová právní úprava řeší případné vady vyúčtování, které nemají vliv na správnost výpočtu, a jak nově řeší samotnou splatnost nedoplatku a přeplatku,
 • Pokuta dle zákona č. 67/2013 Sb., jak na ni vzniká nárok, kdy na ni vzniká nárok,
 • Jak je možné snížit výši pokuty dle zákona č. 67/2013 Sb.,
 • Jaký je vztah pokuty dle zákona č. 67/2013 Sb. a náhrady škody, výjimky z povinnosti platit pokutu,
 • Promlčení nároku na pokutu dle zákona č. 67/2013 Sb.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře.

Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den.

JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D., získala rozsáhlé zkušenosti s realizací stavebních zakázek jako vedoucí právního oddělení společnosti MND Drilling & Services, a.s. a dále v rámci své advokátní praxe. Dlouhodobě se specializuje na problematiku realizace investičních celků (mimo jiné dle FIDIC) i menších stavebních zakázek, řešení reklamací díla či zboží apod. Je držitelem CACE certifikátu na smluvní podmínky pro výstavbu pro stavební a inženýrská díla projektovaná objednatelem a lektorem ICC ČR.