Online seminář: Novinky v daních, účetnictví a mzdách v souvislosti s nouzovým a po-nouzovým stavem

 • Ing. Lenka Kruntorádová, MBA Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
 • Management
 • HR a personalistika
 • Účetnictví a daně

Na tomto semináři, vás seznámíme se změnami v oblasti daní, účetnictví a mezd v průběhu roku 2020 a v roce 2021 a probereme velmi problematické případy s dopady do běžné podnikatelské praxe, související se současnou situací. Probereme všechna opatření, která byla přijata v souvislosti s pandemií COVID 19. Přednáška obsahuje přehledný soubor všech změn v daňových a účetních předpisech v návaznosti na aktuálně vládou přijatá opatření. To vše velmi podrobně a s ohledem na konkrétní problémy z každodenní praxe.

Cíl semináře

Cílem semináře je předat posluchačům validní a přehledné informace z oblasti daní, účetnictví a mezd v souvislosti s aktuální výjimečnou situací se zaměřením na konkrétní problémy z praxe. Obsah semináře bude zcela aktuální ke dni jeho konání. 

Komu je seminář určen

Seminář je určen pro ekonomy, podnikatele, účetní, daňové poradce, auditory apod.

Program

Živé vysílání 9:00 - 14:00 hod

 • OSVČ
  • Vše o kompenzačním bonusu 
  • Jak správně zaplatit OSSZ a ZP?
  • Podání přiznání za rok 2020, hlášení osvobozených příjmů
 • Antivirus
  • Docházka zaměstnanců a zpracování mezd v návaznosti na Antivirus
  • Režim A, B nebo C?
  • Nemocenské, ošetřovné a karanténa - co má přednost?
  • Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
  • Homeoffice a jak jej správně uchopit
 • Účetnictví
  • Jak schválit účetní závěrku
  • Modifikace výroků auditora
  • Účtování tzv. vícenákladů nouzového stavu - ochranné prostředky, likvidace zásob, uzavření provozu, antivirus a jiné dotace či příspěvky
 • DPPO a DPFO
  • Zpětné umoření daňové ztráty - vládní novela návrhu zákona
  • Daňová účinnost úroků v době koronaviru - v souvislosti s odklady splátek úvěrů, nájemních vztahů
  • Výplata podílu na zisku v době koronaviru
  • Opravné položky pohledávek a jejich změny v době koronaviru
 • Daň z přidané hodnoty a kontrolní hlášení
  • Jak řešit pozdní podání DPH, KH a jejich pozdní zaplacení?
  • Změna sazeb DPH od 1. 5. 2020 a od 1. 7. 2020 - v souvislosti s "nezavedením" EET
  • Zboží v rámci EU - Quick fixes
  • Osvobození od cla a DPH u dovozu speciálního zboží
 • Daň z nabytí nemovitých věcí
  • Placení daně z nabytí nemovitých věcí v souvislosti s COVIDem, zrušení této daně
 • Silniční daň
  • Jak na zálohy silniční daně v roce 2020?
 • EET
  • Kdy a jak bude spuštěna 3. a 4. vlna EET
  • EET v době nouzového stavu
 • Programy Covid - lázně, Covid - kultura, Covid - ubytování
 • Dotazy, diskuse

Dotazy na lektorku můžete zaslat písemně na e-mail info@eduzone.cz před konáním semináře. Lektorka je zodpoví během semináře.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Odbornému školení se věnuje více jak 12 let. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů.

St 16.12.2020

Živé vysílání - online seminář

Žádná registrace ani stahování, živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.

., .