Nový stavební zákon a jeho novely se zaměřením na stavební řád

 • Ing. Zdeňka Fialová Ing. Zdeňka Fialová
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
Pá 28.4. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 970,00bez DPH
 • Právo
 • Stavebnictví
 • Veřejná správa

V roce 2021 byl přijat nový stavební zákon (zákon č. 283/2021 Sb.), který přináší koncepční změny v přípravě staveb s cílem výrazného zjednodušení a zkrácení povolovacích procesů. Nový stavební zákon je v současné době novelizován, přičemž jeho novela je zaměřena zejména na změny v institucionální rovině.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače s novým stavebním zákonem, a to včetně změn, které přináší aktuálně projednávaná novelizace.
Nový stavební zákon obsahuje oproti stávajícímu stavebnímu zákonu celou řadu významných změn. Zavádí státní stavební správu na všech stupních v čele s Nejvyšším stavebním úřadem, která by měla spadat přímo pod stát. Dále je zde zakotvena integrace většiny agend dotčených orgánů do stavebních úřadů.
Novelou dochází k návrtu ke smíšenému modelu na obcích i na krajích s tím, že bude upraven počet obecních stavebních úřadů tak, aby byl k dispozici dostatek kvalifikovaných úředníků. Novela se též dotýká integrace agend dotčených orgánů. Návratem ke smíšenému modelu se přechází k tzv. procesní integraci. Mimo uvedené je integrace dále řešena v novém zákoně o jednotném povolování v oblasti životního prostředí, na jehož základě bude vydáváno jednotné environmentální stanovisko, které bude v sobě zahrnovat jednotlivé správní akty vydávané podle složkových zákonů v oblasti životního prostředí.
Zjednodušení povolovacích procesů dle nového stavebního zákona je dosaženo především odstraněním dnešní duality územního a stavebního řízení. Je zavedeno jedno řízení o povolení stavby bez omezení práv účastníků řízení a veřejností. Do odvolacího řízení se zavádí úplná apelace, tím bude zamezeno dnešnímu ping-pongu. K urychlení přispěje mimo jiné digitalizace stavební agendy, díky které nebudou obíhat stavebníci, ale dokumenty.
Novela nového stavebního zákona v oblasti stavebního řádu přináší dílčí změny, např. dochází k upřesnění ve vztahu k námitkám účastníků řízení a k pružnější spolupráci stavebního úřadu s dotčenými orgány, kdy je stanovena lhůta pro vyjádření k námitkám.
V souvislosti se změnami, které přináší novela se předpokládá posun účinnosti nového stavebního zákona na 1.1.2024.

Komu je seminář určen

Seminář je určen pro odbornou veřejnost, zejména pro investory, projektanty a inženýrské organizace. Vhodný je též pro pracovníky stavebních úřadů.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Struktura a působnost stavebních úřadů
 • Dotčené orgány
 • Závazné stanovisko a vyjádření
 • Jednotné enviromentální stanovisko
 • Řízení o povolení záměru
 • Lhůty pro rozhodování stavebních úřadů
 • Zrychlené řízení
 • Kolaudace staveb a zvláštní způsoby užívání
 • Dodatečné povolení stavby
 • Digitalizace stavební agendy
 • Řízení o odvolání
 • Přechodná ustanovení
 • Diskuze a dotazy

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Ing. Zdeňka Fialová

Ing. Zdeňka Fialová

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - ředitelka odboru stavební úřad, členka České společnosti pro stavební právo.
Lektorka absolvovala stavební fakultu na Vysokém učení technickém v Brně. Po studiu působila krátce ve školství, následně jako projektantka v soukromé firmě. Od roku 2003 pracuje ve státní správě. V pozici referentky obecného stavebního úřadu MěÚ v Hrotovicích vedla povolovací procesy podle stavebního zákona pro jadernou elektrárnu Dukovany. V prosinci 2006 nastoupila na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde do února 2014 zastávala funkci vedoucí oddělení stavební úřad. Od března 2014 vykonává funkci ředitelky odboru stavební úřad, kde zajišťuje a koordinuje činnosti podle stavebního zákona u významných energetických staveb v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu jako tzv. jiného stavebního úřadu, spolupracuje na přípravě legislativy v oblasti stavebního práva a souvisejících předpisů. V této oblasti též vykonává lektorskou a publikační činnost.

Pá 28.4.2023

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.