Nový stavební zákon a jeho novely se zaměřením na stavební řád

 • Ing. Zdeňka Fialová Ing. Zdeňka Fialová
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
Čt 22.2. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 970,00bez DPH
 • Právo
 • Stavebnictví
 • Veřejná správa

V roce 2021 byl přijat nový stavební zákon (zákon č. 283/2021 Sb.), který přináší koncepční změny v přípravě staveb s cílem výrazného zjednodušení a zkrácení povolovacích procesů. Tento zákon již prošel novelizací, přičemž zásadní otázkou byly změny zejména v institucionální rovině.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače s novým stavebním zákonem, a to včetně změn, které přinesla jeho novelizace.
Nový stavební zákon obsahuje oproti stávajícímu stavebnímu zákonu celou řadu významných změn. Původně měla být zavedena státní stavební správa na všech stupních v čele s Nejvyšším stavebním úřadem, která měla spadat přímo pod stát. V oblasti dotčených orgánů mělo dojít k integraci většiny jimi vykonávaných agend do stavebních úřadů.
Novelou dochází k návrtu ke smíšenému modelu na obcích i na krajích s tím, že bude upraven počet obecních stavebních úřadů tak, aby byl k dispozici dostatek kvalifikovaných úředníků. Ústředním orgánem zůstává Ministerstvo pro místní rozvoj, nově vzniká Dopravní a energetický stavební úřad, který bude rozhodovat o tzv. vyhrazených stavbách, což jsou především významné dopravní a energetické stavby. Změna struktury stavebních úřadů má dopad do integrace agend dotčených orgánů. Integrace bude zajištěna prostřednictvím koordinovaného závazného stanoviska nebo vyjádření. S integrací též úzce souvisí nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku.
Zjednodušení povolovacích procesů dle nového stavebního zákona je dosaženo především odstraněním dnešní duality územního a stavebního řízení. Je zavedeno jedno řízení o povolení stavby bez omezení práv účastníků řízení a veřejnosti. Do odvolacího řízení se zavádí úplná apelace, tím bude zamezeno dnešnímu ping-pongu. K urychlení přispěje mimo jiné digitalizace stavební agendy, díky které nebudou obíhat stavebníci, ale dokumenty.
Nový stavební zákon nabude účinnosti 1.1.2024. S touto účinností je svázán Dopravní a energetický stavební úřad, resp. tzv. vyhrazené stavby, které jsou v jeho působnosti. Pro ostatní stavební úřady bude platit půlroční přechodné období, ve kterém bude postupováno podle dosavadních předpisů.

Komu je seminář určen

Seminář je určen pro odbornou veřejnost, zejména pro investory, projektanty a inženýrské organizace. Vhodný je též pro pracovníky stavebních úřadů.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Struktura a působnost stavebních úřadů
 • Dotčené orgány
 • Závazné stanovisko a vyjádření
 • Jednotné enviromentální stanovisko
 • Řízení o povolení záměru
 • Lhůty pro rozhodování stavebních úřadů
 • Zrychlené řízení
 • Kolaudace staveb a zvláštní způsoby užívání
 • Dodatečné povolení stavby
 • Digitalizace stavební agendy
 • Řízení o odvolání
 • Přechodná ustanovení
 • Diskuze a dotazy

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Ing. Zdeňka Fialová

Ing. Zdeňka Fialová

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - ředitelka odboru stavební úřad, členka České společnosti pro stavební právo.
Lektorka absolvovala stavební fakultu na Vysokém učení technickém v Brně. Po studiu působila krátce ve školství, následně jako projektantka v soukromé firmě. Od roku 2003 pracuje ve státní správě. V pozici referentky obecného stavebního úřadu MěÚ v Hrotovicích vedla povolovací procesy podle stavebního zákona pro jadernou elektrárnu Dukovany. V prosinci 2006 nastoupila na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde do února 2014 zastávala funkci vedoucí oddělení stavební úřad. Od března 2014 vykonává funkci ředitelky odboru stavební úřad, kde zajišťuje a koordinuje činnosti podle stavebního zákona u významných energetických staveb v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu jako tzv. jiného stavebního úřadu, spolupracuje na přípravě legislativy v oblasti stavebního práva a souvisejících předpisů. V této oblasti též vykonává lektorskou a publikační činnost.

Čt 22.2.2024

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.