Obec jako pronajímatel a propachtovatel nemovitého majetku (s výjimkou nájmu pro bydlení)

 • JUDr. Adam Zítek, Ph.D. JUDr. Adam Zítek, Ph.D.
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
 • Právo
 • Veřejná správa

Obce a statutární města patří mezi významné pronajímatele nemovitých věcí. Přitom jsou vázány jak předpisy veřejného práva, tak i práva soukromého. Podrobná znalost veřejnoprávní procedury, dané zákonem o obcích, je nejlepší prevencí před nechtěnými následky absolutní neplatnosti právního jednání obce. Dále se výklad zaměří na zásadní rozdíly mezi nájmem a pachtem a na jejich důsledky v právní praxi. Podrobně budou probrány otázky nájmu prostoru sloužícího podnikání včetně doporučení pro obsah nájemních smluv.

Komu je seminář určen

Zaměstnancům obecních úřadů a magistrátů odpovědným za agendu smluvního užívání nemovitého majetku obce třetími osobami. Dále i široké odborné veřejnosti, včetně veřejnosti právnické.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Specifika postavení obcí jakožto pronajímatelů a propachtovatelů nemovitých věcí
 • Procedurální pravidla v obci před uzavřením nájemní či pachtovní smlouvy
 • Rozdíl mezi nájmem a pachtem a důsledky přechodných ustanovení občanského zákoníku
 • Předmět nájmu a pachtu – nemovité věci a jejich části
 • Obsah nájemní a pachtovní smlouvy; praktická doporučení ve prospěch pronajímatele a propachtovatele
 • Nájemné a pachtovné a jejich změny, platby za služby a zálohy na ně, jistota (kauce)
 • Skončení nájmu a pachtu 
 • Specifika nájmu prostoru sloužícího podnikání
 • Judikatura a aktuální legislativní vývoj

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře.

Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. Přístup k záznamu semináře je omezen na dobu 7 dnů po jeho skončení. 

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

je členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Působí jako advokát a vyučuje v Ústavu práva a právní vědy o.p.s. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií a vysokoškolských učebnic.