Ochrana osobních údajů vs. právo na informace

 • JUDr. Miloš Tuháček JUDr. Miloš Tuháček
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
 • Veřejná správa
 • Školství

Seminář řeší praktické případy (ne)poskytování informací obsahujících osobní údaje na základě žádostí občanů. Zohledňuje zejm. nejnovější nálezy, rozsudky a metodiky týkající se informací o mzdách a jiných odměnách, okruhu povinných subjektů aj. Speciálně je s ohledem na dlouholeté zkušenosti lektora z práce pro místní samosprávy zaměřen na poskytování informací obcemi a městy.

Cíl semináře

Prakticky orientovaný seminář vám nabídce odpovědi mj. na následující otázky:

 • Máte, nebo nemáte povinnost poskytnout informace o výši platu zaměstnanců vaší organizace?
 • Můžete zveřejnit nahrávku ze zasedání zastupitelstva obce nebo jiného orgánu veřejné správy?
 • Máte povinnost poskytnout žadateli informaci o docházce zaměstnanců nebo informaci o zdravotní způsobilosti zaměstnance?
 • Lze se nějak bránit šikanózním žádostem o informace?
 • Hrozí nějaká sankce v případě neposkytnutí informací?

Komu je seminář určen

Seminář je určen povinným subjektům ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tedy zejm. orgánům státní správy a samosprávy, ale také obchodním korporacím vlastněným obcemi, školám, obecně prospěšným společnostem a dalším. 

Program

Polodenní seminář: 9:00 - 13:30 hod

 • Povinné subjekty, včetně územních samosprávných celků a jejich orgánů a veřejných institucí (např. obchodní korporace ovládané státem nebo územním samosprávným celkem)
 • Poskytování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů
 • Poskytování osobních údajů o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení
 • Poskytování zvukových a audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstev a dalších orgánů obcí a krajů
 • Poskytování základních osobních údajů o osobě, které byly poskytnuty veřejné prostředky
 • Nařízení GDPR a nároky jím kladené, připravované novel

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka.

JUDr. Miloš Tuháček

JUDr. Miloš Tuháček

advokát specializovaný na právo na informace, spoluautor komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím (vydalo nakl. Wolters Kluwer z roce 2017), externí VŠ pedagog, člen Zastupitelstva a Rady města Tábora.