Odměňování a benefity ve světle konsolidačního balíčku

 • Mgr. Klára Valentová Mgr. Klára Valentová
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • HR a personalistika
 • Právo
 • Účetnictví a daně

Při úpravě mzdy a poskytování různých forem bonusů a zaměstnaneckých výhod u jednotlivých zaměstnavatelů stále dochází k řadě chyb a omylů, které pramení z neznalosti nebo špatné aplikace příslušné právní úpravy. Navíc zaměstnavatelé ne vždy dodržují principy rovného zacházení a zákazu diskriminace, což se projevuje nejen u výše mzdy, ale i při poskytování různých benefitů. Nyní máte možnost seznámit se se základními pravidly ve sféře odměňování včetně jejich aplikace na praktických příkladech.  Zároveň se zaměříme na i na novou úpravu EU, která má přispět ke snížení rozdílu mezi mzdou mužů a žen, a dále na novinky v české právní úpravě, které vyplývají z přijaté i připravovaných novel zákoníku práce. Od 1. 1. 2024 navíc přicházejí v souvislosti s konsolidačním balíčkem podstatné změny ve zdanění některých benefitů, takže zaměstnavatelé budou nuceni revidovat své interní směrnice a smlouvy.

Cíl semináře

Odměňování v soukromé sféře je podstatným způsobem odlišné od odměňování ve státní sféře. Většina otázek je totiž v této oblasti ponechána buď na smluvní volnosti stran (odbory, zaměstnanci) nebo na rozhodnutí zaměstnavatele. I zde je však nutné se pohybovat v zákonných hranicích a limitech a zejména dodržovat princip stejné odměny za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Pro zaměstnavatele i zaměstnance je v oblasti benefitů také velmi důležité daňové posouzení z hlediska zdanění zaměstnance a daňové uznatelnosti nákladů zaměstnavatele, což je otázka, která se v čase mění v důsledku novelizací zákona o daních z příjmů.Účastníci budou seznámeni s definicí mzdy a minimálními požadavky na její výši a úpravu. Dále budou krok za krokem vysvětleny základní zásady a povinnosti při poskytování mzdy a dalších odměň či zaměstnaneckých výhod včetně zásadních změn, pokud jde o zdanění jednotlivých benefitů v souvislosti s konsolidačním balíčkem. Zaměříme se i na časté chyby a omyly ve mzdové praxi, na aktuální soudní rozhodnutí a novou úpravu EU.


Komu je seminář určen

Seminář je určen pro soukromý sektor, zejména statutárním orgánům společností, majitelům a vrcholovému vedení firem, personálním ředitelům a personalistům, mzdovým účetním a podnikovým právníkům. 

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Odměna za práci
  • Co je a není mzda
  • Základní principy odměňování a nová směrnice EU
  • Minimální a zaručená mzda – co nás čeká nového?
  • Jak správně upravit mzdu
  • Formy, splatnost a výplata mzdy
  • Složky mzdy - nárokové vs. nenárokové
  • Mzda ve zvláštních případech (přesčasy, svátky, práce v noci a o víkendu atd.)
  • Odměna z dohod o pracích mimo pracovní poměr po novele zákoníku práce
  • Odměna za pracovní pohotovost
  • Je možné zaměstnance finančně postihovat?
  • Důsledky nevyplacení mzdy
  • Srážky z příjmů x započtení pohledávky zaměstnavatele vůči mzdě a jiným příjmům zaměstnance
  • Výpočet průměrného výdělku
 • Zaměstnanecké výhody
  • Definice a pravidla poskytování benefitů
  • Poskytování benefitů dohodářům a agenturním zaměstnancům
  • Systémy zaměstnaneckých výhod ve světle konsolidačního balíčku
  • Příklady jednotlivých benefitů
 • Odpovědi na dotazy 

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 

Mgr. Klára Valentová

Mgr. Klára Valentová

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Již během studia a po jeho ukončení pracovala pro poradenskou společnost PricewaterhouseCoopers a v roce 2001 začala působit v advokátní kanceláři Ambruz & Dark, která se později sloučila s advokátní kanceláří Deloitte Legal. Od roku 2012 spolupracuje s advokátní kanceláří Vilímková, Dudák & Partners. Specializuje se na pracovní a korporátní právo a ochranu osobních údajů. Této problematice se věnuje již přes 20 let. Vedle klientské práce také pravidelně publikuje a přednáší na odborných seminářích a konferencích. Je jedním ze zakládajících členů české asociace advokátů specializujících se na pracovní právo - Czech Employment Lawyers Association (CzELA) a vedoucím autorského týmu komentáře k zákoníku práce, který vydává společnost Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o.