Cash Flow – řízení financí v podniku

 • Ing. Lenka Kruntorádová, MBA Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • Účetnictví a daně

Seznámíte se s podstatou cash-flow a jeho významem pro finanční řízení. Ukážeme si využití údajů o CF ve finančním řízení, ve finanční analýze a v dlouhodobém finančním plánování. Seznámíme se s metodami řízení peněžních toků.

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout dodatečnou kvalifikaci v oblasti podnikového řízení a rozvinout své manažerské znalosti a dovednosti.

Komu je seminář určen

Seminář je určen zejména vedoucím pracovníkům a majitelům firem s technickým či jiným neekonomickým vzděláním. Kurz je také vhodný pro všechny, kteří před sebou mají profesní postup na vedoucí pozici či nastupují na pozici controllera nebo finančního analytika či specialisty a potřebují se na ni vhodně připravit.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:30 hod.

 • Finanční a manažerské účetnictví, jejich vzájemný vztah
 • Jednookruhový a dvouokruhový účetní systém
 • Druhy nákladů společnosti (přímé, nepřímé, jednicové, režijní, fixní, variabilní, utopené, vyhnutelné, relevantní, irelevantrní) a jejich pojetí (finanční, hodnotové, ekonomické) se zaměřením na dopravu
 • Bod zvratu, zisk na jednotku, alokace nákladů
 • Rozpočetnictví - marketingové plány, analýzy a strategie
 • Kalkulace - druhy kalkulací, retrográdní (zpětná) kalkulace
 • Startovací kapitál
 • Cena kapitálu, stanovení nákladů kapitálu, cenová politika
 • Zlatá pravidla financování společnosti, řízení jeho platební schopnosti
 • Dlouhodobé a krátkodobé financování
 • Optimalizace kapitálové struktury, řízení kurzového rizika
 • Controlling a jeho vztah k MU
 • Odpovědnostní účetnictví
 • Vnitropodniková střediska, střediskové účetnictví, střediskové výsledovky
 • Vnitropodnikové ceny
 • Hodnotová kritéria řízení středisek
 • Lidské zdroje, produktivita práce
 • Motivace
 • Efektivita řízení
 • Zákonné způsoby optimalizace nákladů na zaměstnance
 • Zaměstnanecké benefity
 • Systém hodnocení dodavatelů
 • Rozbor ekonomické situace dodavatele
 • Základy finanční analýzy
 • Cash-flow

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů.