Doplňková činnost příspěvkové organizace (zdaňování zisku)

 • Ing. Hana Juráňová Ing. Hana Juráňová
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
Pá 27.9. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 770,- Kč bez DPH
Pá 6.12. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 770,- Kč bez DPH
 • Účetnictví a daně
 • Veřejná správa
 • Příspěvkové organizace, zdravotnictví, školství

Územní samosprávné celky i příspěvkové organizace mohou k financování některých aktivit využít finanční prostředky z vlastního podnikání, ovšem pouze za přesně stanovených legislativních podmínek. Nabízíme vám shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro realizaci doplňkové, vedlejší, hospodářské nebo jiné činnosti.

Cíl semináře

Při financování aktivit územně samosprávného celku nebo příspěvkové organizace není nutno spoléhat výhradně na finanční prostředky získané z provádění hlavních činností včetně dotací nebo získané od zřizovatele formou příspěvků. Doplňková výdělečná činnost však musí vždy respektovat požadavky dané zákony a souvisejícími nařízeními.

Na semináři budou přehledně shrnuty povinnosti v oblasti administrace a výkaznictví vedlejší, hospodářské, doplňkové a jiné činnosti. Budou vysvětleny i daňové dopady nesprávně vedené evidence výnosů a nákladů dle jednotlivých druhů činností včetně jejich nesprávného zatížení režijními náklady.

Komu je seminář určen

Seminář Doplňková činnost příspěvkové organizace (zdaňování zisku) je určen ekonomům, hlavním účetním a dalším vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací zřízených ÚSC i státem, dále osobám provádějících kontroly hospodaření těchto organizací a v neposlední řadě i těm, kteří za zřizovatele rozhodují o obsahu zřizovacích listin p.o.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Platná legislativa: Zákon o rozpočtových pravidlech č. 218/2000 Sb., zákon o územních rozpočtech č. 250/2000 Sb., účetní předpisy, daňové zákony.
 • Vymezení hlavní činnosti.
 • Vymezení hospodářské činnosti, činností doplňkových, hospodářských, vedlejších nebo jiných.
 • Výklad hlavní činnosti, různé definice podnikatelské činnosti
 • Podnikatelská činnost ÚSC a p.o., rozpočty, závěrečný účet.
 • Vnitřní předpisy pro rozhodování o druzích činností a o způsobech jejích sledování včetně oběhu účetních dokladů, odpovědností, kontrol podle zákona o finanční kontrole
 • Příjmy rozpočtu obcí a krajů - i příjmy z hospodářských činností zřízených nebo založených obcí.
 • Zřizovací listiny příspěvkových organizací.
 • Rozdíly mezi státní příspěvkovou organizací a příspěvkovou organizací zřízenou ÚSC, finanční vztahy stanovené zřizovatelem, důsledky ztrátové doplňkové činnosti.
 • Poskytování dotací, příspěvků z rozpočtu SR nebo rozpočtů ÚSC – pouze na hlavní činnost. Výše příspěvku zřizovatele na provoz.
 • Zdroje úhrad odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále
 • Druh činnosti a rozpočty u p.o.
 • Zobrazení činností v účetních knihách p.o., náklady výnosy, evidence majetku (ve vztahu k nákladům a výnosům). Jak splnit povinnost sledovat odděleně jinou činnost od hlavní činnosti.
 • Prokazatelné propočty režijních nákladů – příklady rozvrhových základen.
 • Výsledek hospodaření (hl. činnost) x zisk (doplňková činnost).
 • Zákon o daních z příjmů, vymezení předmětu daně z příjmu u jednotlivých činností tvořící hlavní činnost, samostatné posouzení vlivu na základ daně z příjmů u všech činností tvořících doplňkovou činnost. Příklady.
 • Daňová úspora – lze uplatnit bez ohledu na druh činnosti, avšak prokázat její použití pouze v případě nákladů na hlavní činnost - odlišné podmínky od 1.7.2017, avšak u úspor za minulá období nutno prokazovat do uplynutí lhůty – příklady.
 • Zákon o silniční daní – povinnost pro veřejně prospěšné poplatníky v závislosti na posouzení činností z hlediska zákona o daních z příjmů – příklady.
 • Softwarové řešení. Výkazy zisku a ztráty – jaké nejčastější chyby.
 • Zákon o DPH – stejné posouzení jak hlavní tak doplňkové činnosti, podstatné, zda ekonomická činnost. Příklady.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 

Ing. Hana Juráňová

Ing. Hana Juráňová

působí jako jednatelka auditorské společnosti FSG Finaudit s.r.o. Olomouc. Je členkou sekce pro neziskové organizace při Komoře daňových poradců a má bohaté zkušenosti s metodickou pomocí klientům – vybraným účetním jednotkám – ÚSC, p.o. atd. Zabývá se také publikační činností v oblasti inventarizace a účetnictví ve veřejné správě.

Pá 27.9.2024 Pá 6.12.2024

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.