Online seminář: DPH v EU a třetích zemích – podrobné vysvětlení

 • Ing. Lenka Kruntorádová, MBA Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • Účetnictví a daně
 • Zahraniční obchod

V okamžiku, když již v účtárně leží doklad z přeshraničního obchodu, bývá často pozdě spílat nad špatně nastavenými obchodními podmínkami, které mohou znamenat až fatální dopady pro daňový subjekt. Pravidla pro DPH u přeshraničních obchodů je nutno znát předem, kdy je subjekt schopen leccos ovlivnit a tím je možno eliminovat rizika a nepříjemné daňové dopady. Tato pravidla musí znát nejen účetní, ale zejména obchodník, či dokonce manažer.

Cíl semináře

Cílem semináře je vysvětlení problematiky DPH u obchodů s EU a třetími zeměmi, kterou zkušená lektorka vysvětlí srozumitelně a na základě příkladů z každodenní praxe.

Komu je seminář určen

Seminář je určen účetním a pracovníkům, uplatňujícím ve firmách DPH při realizaci dovozu a vývozu, celním deklarantům, vedoucím pracovníkům a majitelům firem, realizujícím obchod v oblasti zboží i služeb se zeměmi v EU a v celém světě.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:30 hod.

 • Legislativní rámec, rozsudky ESD
 • Správa DPH, jedno správní místo – MINI ONE STOP SHOP, Kontrolní hlášení
 • Předmět daně, registrace subjektu v EU
 • Daňové subjekty, osoby neusazené v tuzemsku, identifikovaná osoba
 • Povinné plátcovství
 • Podmínky odpočtu DPH, vykázání v daňovém přiznání a kontrolním hlášení
 • BREXIT – DPH v souvislosti s vystoupenim Velké Británie z EU
 • Daňový doklad, dovoz, vývoz, přemístění zboží v EU, konsignační sklady
 • Zálohy do EU a třetích zemí a DPH
 • Uskutečnění zdanitelného plnění
 • Sazby DPH, osvobození od DPH
 • Místo plnění u služeb, pronájmy do EU a třetích zemí
 • Výjimky z místa plnění – nejčastější případy
 • Zboží v EU
 • Zboží třetí země, elektronické celní řízení při vývozu
 • Vývozy zboží s montáží či instalací
 • Souhrnné hlášení, INTRASTAT
 • Zasílání zboží
 • Třístranný obchod
 • Zrušení svobodných skladů a zrušení osvobození služeb ve svobodných pásmech
 • Služby v EU, třetí země – základní pravidlo, specifické služby
 • Přeprava mezi členskými státy a s třetími zeměmi a DPH
 • Služby související s přepravou
 • Nájmy a podnájmy z ciziny a do ciziny
 • Přefakturace zdanitelných plnění z ciziny a do ciziny
 • Možnosti vrácení DPH – PO, FO, cizinci, diplomaté, zdravotně postižení
 • Komplexní příklady obchodních transakcí

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů.