DPH v EU a třetích zemích – podrobné vysvětlení

 • Ing. Lenka Kruntorádová, MBA Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
Čt 30.5. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 970,- Kč bez DPH
 • Management
 • Účetnictví a daně
 • Zahraniční obchod

V okamžiku, když již v účtárně leží doklad z přeshraničního obchodu, bývá často pozdě spílat nad špatně nastavenými obchodními podmínkami, které mohou znamenat až fatální dopady pro daňový subjekt. Pravidla pro DPH u přeshraničních obchodů je nutno znát předem, kdy je subjekt schopen leccos ovlivnit a tím je možno eliminovat rizika a nepříjemné daňové dopady. Tato pravidla musí znát nejen účetní, ale zejména obchodník, či dokonce manažer.
Součástí semináře jsou také příklady správných kurzových přepočtů k jednotlivým příkladům. Dále vás upozorníme na aktuální metodické pokyny a sdělení MF ČR a GFŘ.

Cíl semináře

Cílem semináře je vysvětlení problematiky DPH u obchodů s EU a třetími zeměmi, kterou zkušená lektorka vysvětlí srozumitelně a na základě příkladů z každodenní praxe.

Komu je seminář určen

Seminář je určen účetním a pracovníkům, uplatňujícím ve firmách DPH při realizaci dovozu a vývozu, celním deklarantům, vedoucím pracovníkům a majitelům firem, realizujícím obchod v oblasti zboží i služeb se zeměmi v EU a v celém světě.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:30 hod.

 • Legislativní rámec, rozsudky EDS a jejich význam
 • Správa DPH, nové jedno správní místo - one stop shop
 • E-commerce - elektronické platformy
 • Prodej zboží na dálku
 • Daňové subjekty, osoby neusazené v tuzemsku, identifikovaná osoba 
 • Změny v DPH v souvislosti s konsolidačním balíčkem vlády ČR
 • Zboží v EU
 • Daňový doklad a přemístění zboží v EU, konsignační sklady
 • Třístranný obchod
 • Souhrnné hlášení, Intrastat
 • Služby v EU - základní pravidlo, specifické služby
 • Místo plnění u služeb, pronájmy do EU a třetích zemí
 • Výjimky z místa plnění - nečastější případy
 • Zálohy do EU a třetích zemí a DPH
 • Zboží třetí země, elektronické celní řízení při vývozu
 • Dovoz zboží nízké hodnoty - pošta a kurýři
 • Vývozy zboží s montáží či instalací
 • Služby v EU, třetí země - základní pravidlo, specifické služby
 • Přeprava  mezi členskými státy a s třetími zeměmi a DPH
 • Služby související s přepravou 
 • Nájmy a podnájmy z ciziny a do ciziny
 • Přefakturace zdanitelných plnění z ciziny a do ciziny
 • Možnosti vracení DPH - PO, FO, cizinci, diplomati, zdravotně postižení
 • Komplexní příklady obchodních transakcí

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorce.

Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů.

Čt 30.5.2024

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.