Finanční analýza aneb čteme z účetních výkazů

 • Ing. Lenka Kruntorádová, MBA Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
Po 11.11. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 970,- Kč bez DPH
 • Management
 • Účetnictví a daně

Informace o finančním zdraví firmy je základní předpoklad pro vědomé řízení firmy a jejího financování. Díky tomuto on-line semináři získáte vhled do toho, jaké položky v účetních výkazech sledovat a jaká je mezi nimi vzájemná provázanost a souvztažnost.
První část semináře se zabývá rozborem rozvahy, výsledovky a cash flow několika podniků.
Druhá část je věnována finanční analýze a jejímu použití v praxi. Vše je demonstrováno na skutečných podnicích, které zveřejňují své výkazy ve sbírce listin.

Cíl semináře

Osvojit si znalosti jak získat maximum dostupných informací z účetních výkazů a využít je v praxi. Důležitá je znalost podvojného účetnictví.

Komu je seminář určen

Kurz je určen účetním, pracovníkům účetních a poradenských firem, podnikatelům a všem, kteří potřebují číst v účetních výkazech.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:30 hod.

 • Úvod do finanční analýzy
 • Účel finanční analýzy
 • Zdroje informací pro finanční analýzu
 • Účetní výkazy jako podklad pro zpracování finanční analýzy
 • Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Cash flow, Změny vlastního kapitálu
 • Zlatá pravidla financování společnosti
 • Vzájemné provázanosti a souvztažnosti mezi účetními výkazy
 • Metody finanční analýzy
 • Postup při finanční analýze
 • Ukazatele finanční analýzy: absolutní, rozdílové, poměrové
 • Praktický příklad
  • Horizontální analýza rozvahy a výsledovky
  • Vertikální analýza rozvahy a výsledovky
  • Rozbor majetkové struktury
  • Rozbor struktury zásob
  • Rozbor struktury pasiv
  • Pracovní kapitál
  • Rozbor struktury výnosů a nákladů
  • Rozbor struktury provozních nákladů
  • Rozbor struktury tržeb
  • Poměrové ukazatele jako rentabilita a nákladovost, likvidita, aktivita, struktura kapitálu, kapitálový trh
  • Zlatá pravidla financování, struktura rozvahy
  • Rozbor struktury finančního krytí aktiv
  • Altmanův koeficient, výnosnost vlastního kapitálu
  • Rozbor stupňů likvidity
  • Zaměstnanci a produktivita práce
 • Dotazy a diskuze

 

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů.

Po 11.11.2024

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.