Online seminář: Kalkulace nákladů v dopravě v praxi

 • Ing. Jan Tichý, Ph.D. Ing. Jan Tichý, Ph.D.
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • Doprava

Uvažujete o tom, že byste provozovali dopravu pro cizí potřeby? Rozvážíte vlastní výrobky a přemýšlíte, kolik Vás to vlastně stojí? Pracujete ve veřejné správě a potřebujete více rozumět principu výpočtu ceny, kterou Vám dopravci nabízí? Chcete se dovědět, jak k celé problematice přistupuje stát? Přijďte si osvojit na praktické aplikaci základní principy výpočtu (kalkulace) nákladů v dopravě.

Cíl semináře

Schopnost vyčíslit úplné vlastní náklady na zajištění silniční dopravy, ať už pro cizí či vlastní potřeby, je jedním z předpokladů úspěšného podnikání. Ačkoliv se zdá, že na zajištění přepravy nákladu (zboží či osob) stačí pouze vozidlo, pohonné hmoty a řidič (mzdové náklady), ve skutečnosti je dopravce nucen vynaložit mnohé další prostředky. Cílem semináře je ukázat účastníkům semináře nejen obecné principy výpočtu nákladů silniční dopravy, ale tyto znalosti procvičit na modelovém příkladu s využitím metodiky, kterou vypracovala Fakulta dopravní ČVUT v Praze ve spolupráci se Sdružením autodopravců Čech a Moravy. V průběhu kurzu se účastníci dovědí o faktorech působících na jednotlivé nákladové položky a naučí se podrobně si spočítat náklady na 1 kilometr jízdy vozidla příp. náklady na jiné obvyklé kalkulační jednice. Seminář nezaručí účastníkům úspěšné podnikání, ale pomůže jim eliminovat rizika spojená s neznalostí ekonomiky provozu (zejména) silniční dopravy. K tomu jim může pomoci i nový software CosTra, se kterým se účastníci kurzu seznámí blíže.

Komu je seminář určen

Seminář Kalkulace nákladů v praxi je určen pro zájemce z oblasti veřejné i privátní sféry, kteří ve svém zaměstnání přijdou do styku s nutností vyčíslit, kontrolovat nebo řídit výši nákladů (zejména) silniční dopravy. Obsah výuky je určen zejména pro subjekty provozující silniční dopravu, tj. majitele dopravních společností (dopravce), jejich zaměstnance, zaměstnance dopravních řadů a obecně střední management působící v oboru silniční dopravy.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod. 

 • Vývoj silniční dopravy v ČR- základní ukazatele v aplikaci IODA.cz
 • Základní terminologie související s kalkulacemi nákladů
 • Postup výpočtu nákladů v dopravě - krok za krokem
 • Účetní vs. manažerské sledování nákladů
 • Faktory ovlivňující výši nákladových položek
 • Kalkulační vzorec Fakulty dopravní ČVUT v Praze (FD ČVUT) a Sdružení autodopravců Čech a Moravy (SAČM)
 • Nákladový index ČESMAD Bohemia
 • Vykazování nákladů ve vztahu k veřejné správě

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Ing. Jan Tichý, Ph.D.

Ing. Jan Tichý, Ph.D.

Od roku 2002 působí jako odborný asistent na Fakultě dopravní ČVUT v Praze, kde vyučuje předměty zaměřené na ekonomiku dopravy, zejména pak na kalkulace nákladů dopravy ve vazbě na financování veřejné dopravy. V současnosti též spolupracuje s ČESMAD Bohemia, SAČM a dalšími subjekty. Od roku 2004 působí též jako IT analytik ve společnosti ČSAD Praha holding a.s. Od roku 2013 je předsedou IODA, z.s.