Online seminář: Liniový zákon - zásadní novela zákona

 • Ing. Zdeňka Fialová Ing. Zdeňka Fialová
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
 • Právo
 • Stavebnictví
 • Veřejná správa

Novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Zákon o urychlení dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací řeší specifické požadavku těchto významných staveb mnohdy s celorepublikovým významem, na jejichž základě je nutno zavést speciální úpravu od obecných ustanovení zejména stavebního zákona, zákona o vyvlastnění o dalších právních předpisů. Jeho cílem je urychlit přípravu těchto strategických staveb, jak již přímo vyplývá z jeho názvu.

Cíl semináře

Tento zákon prošel několika novelizacemi reagujícími na aktuální problémy vyplývající přímo z praxe. Významně byl změněn v souvislosti s poslední vekou novelou stavebního zákona, která mimo jiné umožnila nedokládat závazná stanoviska k žádosti o vydání územního rozhodnutí a k žádosti společného povolení pro vybrané stavby energetické infrastruktury, kterými jsou zejména nadřazené energetické sítě a páteřní distribuce. Další novela se zabývala nejzásadnějšími problémy dopravní infrastruktury, kde přináší výrazný posun ve vztahu k řešení majetkoprávních záležitostí. Bylo zavedeno tzv. mezitímní rozhodnutí pro konkrétní dopravní stavby, které bylo další úpravou (přijatou zákonem č. 403/2020 Sb. s účinností od 1.1.2021) rozšířeno též na energetiku a některá vodní díla.
Mimo uvedené rozšíření možnosti využití mezitímního rozhodnutí dochází touto novelou k významnému posunu opět v řešení majetkoprávních záležitostí, kdy pro určité stavby je možno vést řízení podle stavebního zákona společně s vyvlastněním. Z oblasti elektronických komunikací je třeba zmínit např. možnost připokládat infrastrukturu elektronických komunikací k ostatním liniovým stavbám bez projednání se stavebním úřadem.
Seminář bude věnován nejen podrobnému výkladu zákona se zaměřením na jeho poslední novelu, ale také zkušenostem z aplikační praxe.

Komu je seminář určen

Seminář je určen zejména pro správce, provozovatele nebo vlastníky veřejných infrastrukturních staveb, dále pro projektanty a inženýrské organizace. Vhodný je též pro pracovníky stavebních úřadů.

Program

Žívé vysílání 9:00 - 12:00 hod.

 • Novelizace zákona o urychlení
 • Vymezení infrastrukturních staveb
 • Předmět zákona
 • Obecná a další ustanovení
 • Změny příslušnosti
 • Speciální procesní úprava
 • Řešení majetkoprávních záležitostí
 • Nařízení k transevropským energetickým sítím
 • Povolovací proces projektů společného zájmu

 

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Ing. Zdeňka Fialová

Ing. Zdeňka Fialová

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - ředitelka odboru stavební úřad, členka České společnosti pro stavební právo.
Lektorka absolvovala stavební fakultu na Vysokém učení technickém v Brně. Po studiu působila krátce ve školství, následně jako projektantka v soukromé firmě. Od roku 2003 pracuje ve státní správě. V pozici referentky obecného stavebního úřadu MěÚ v Hrotovicích vedla povolovací procesy podle stavebního zákona pro jadernou elektrárnu Dukovany. V prosinci 2006 nastoupila na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde do února 2014 zastávala funkci vedoucí oddělení stavební úřad. Od března 2014 vykonává funkci ředitelky odboru stavební úřad, kde zajišťuje a koordinuje činnosti podle stavebního zákona u významných energetických staveb v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu jako tzv. jiného stavebního úřadu, spolupracuje na přípravě legislativy v oblasti stavebního práva a souvisejících předpisů. V této oblasti též vykonává lektorskou a publikační činnost.