Nová úprava whistleblowingu – ochrany oznamovatelů

  • JUDr. Jaroslav Škubal JUDr. Jaroslav Škubal
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
Čt 20.4. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 970,00bez DPH
  • Management
  • Právo

Podstatou nové úpravy je, že zaměstnavatelé musejí zabránit, aby vůči oznamovateli protiprávního jednání byla následně uplatněna odvetná opatření, která by jej poškozovala, typicky není možné oznamovateli snížit mzdu nebo jej propustit. Tato povinnost se týká všech zaměstnavatelů (i těch s minimálním počtem zaměstnanců).
Druhým pilířem nové úpravy je, že každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 50 (předchozí česká úprava, která nebyla schválena, navrhovala 25) zaměstnanců (včetně tzv. dohodářů a částečných úvazků), musí zavést interní oznamovací systém v podobě striktně zabezpečené emailové schránky či telefonní (záznamníkové) linky.
Konečná podoba české právní úpravy zatím není známá – z důvodu voleb do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021 nebyl původní návrh připravený vládou premiéra Babiše schválen, což lze hodnotit z pohledu zaměstnavatelů pozitivně, neboť návrh šel významně nad rámec požadavků evropské směrnice. Hrozilo tak zvýšené riziko zneužívání právní úpravy problematickými zaměstnanci. Nový návrh připravený novou vládou premiéra Fialy je v tomto smyslu více v souladu se směrnicí a více koresponduje s požadavky zaměstnavatelů. Nicméně jsme stále teprve na začátku legislativního procesu – k hlavnímu projednání v Poslanecké sněmovně zatím ještě nedošlo s tím, že bylo vzneseno několik pozměňovacích návrhů. Bude proto nutné sledovat, jaké bude finální znění nového zákona.
Seminář bude zaměřen na pracovněprávní aspekty, tedy podávání oznámení zaměstnanci standardních zaměstnavatelů (nikoliv třeba oznámeními souvisejícími s činností obcí nebo oznámeními státních zaměstnanců).
Obsah semináře bude zcela aktuální ke dni jeho konání.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s novou právní úpravou ochrány oznamovatelů protiprávního jednání vycházející z evropské směrnice, která měla být implementována nejpozději 17. 12. 2021.

Komu je seminář určen

Seminář je určen pracovníkům personálních oddělení, vedoucím zaměstnancům a právníkům, zabývajícím se oblastí compliance.

Program

Živé vysílání 9:00 - 14:00 hod.

  • Představení oblastí, ve kterých budou oznamovatelé protiprávního jednání chráněni proti odvetným opatřením (jak uvedeno výše, okruh dle české úpravy je velmi široký)
  • Vysvětlení, kdo spadá do skupiny chráněných osob – nejedná se jen o zaměstnance, ale i o statutární orgány, spolupracující OSVČ, zájemce o práci či dobrovolníky apod. Chráněny budou i další osoby, které oznamovatelům v souvislosti s jejich oznámením pomohou (zejména kolegové oznamovatele).
  • Specifikování, jaká opatření budou považována za odvetná (může jít i o odebrání benefitu, neprodloužení smlouvy na dobu určitou apod.) a kdy naopak bude opatření možné (v závislosti na konkrétních okolnostech případu)
  • Představení způsobů, jak bude možné oznámení podat – oznámení bude možné realizovat i externími kanály, zejména oznámením kontrolním orgánům nebo Ministerstvu vnitra (nejenom v rámci vnitřního systému zaměstnavatele, pokud by jej zřídil)
  • Podrobně bude vysvětleno, jak má povinný interní oznamovací systém vypadat a jak s ním má nakládat tzv. příslušná osoba (osoba určená zaměstnavatelem a odpovědná za posuzování a vyřizování oznámení)
  • Budou zmíněny i možnosti outsourcování či sdílení oznamovacího systému (bohužel, nový zákon není v této oblasti jednoznačný a srozumitelný)
  • Představeny budou i sankce (pokuty), které hrozí především zaměstnavatelům, například pokud nezavedou řádně povinný oznamovací systém nebo pokud nezabrání v přijetí odvetného opatření

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze lektorovi pokládat dotazy prostřednictvím chatu. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 

JUDr. Jaroslav Škubal

JUDr. Jaroslav Škubal

Advokát a partner společnosti PRK Partners s.r.o. Je advokátem České advokátní komory, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance včetně top manažerů, řešení postupu při propouštění zaměstnanců a restrukturalizacích, nakládání s osobními údaji zaměstnanců nebo vysílání zaměstnanců.

Čt 20.4.2023

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.