Online seminář: Nový stavební zákon

 • Ing. Zdeňka Fialová Ing. Zdeňka Fialová
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
 • Management
 • Právo
 • Stavebnictví
 • Veřejná správa
 • Příspěvkové organizace, zdravotnictví, školství

Příprava staveb v České republice je velice zdlouhavá, u rozsáhlejších projektů trvá mnohdy řadu let. Dílčí úpravy obsažené v poslední velké novele stavebního zákona přispěly pouze k částečnému urychlení povolovacích procesů. Zásadní změny nelze dosáhnout novelizací stávajících předpisů. Z tohoto důvodu dochází k rekodifikaci veřejného stavebního práva, jejímž cílem je výrazné zjednodušení a urychlení povolovacích procesů.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače s novým stavebním zákonem, který dne 29.7.2021 vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb. Tento zcela nový právní předpis přináší celou řadu významných změn. Nejzásadnější změny jsou provedeny v institucionální rovině, kde dochází k vyjmutí stavebních úřadů na všech stupních ze smíšeného modelu. Vznikne tak státní stavební správa v čele s Nejvyšším stavebním úřadem, která bude spadat přímo pod stát. Neméně významná je integrace agend většiny dotčených orgánů do stavebních úřadů při zachování ochrany veřejných zájmů.
Zjednodušení bude dále dosaženo odstraněním dnešní duality územního a stavebního řízení. Bude zavedeno jedno řízení o povolení stavby bez omezení práv účastníků a veřejností. Do odvolacího řízení se zavádí úplná apelace, tím bude zamezeno dnešnímu ping-pongu. K urychlení přispěje mimo jiné digitalizace stavební agendy, díky které nebudou obíhat stavebníci, ale dokumenty. Další změny se týkají též hmotného práva, ale i správního soudnictví. A kdy tato nová norma nabude účinnosti? Určitá ustanovení budou nabývat účinnosti postupně s tím, že plná účinnost nastane 1. července 2023.

Komu je seminář určen

Seminář je určen pro odbornou veřejnost, zejména pro investory, projektanty a inženýrské organizace. Vhodný je též pro pracovníky stavebních úřadů.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • nová struktura a působnost stavebních úřadů
 • dotčené orgány
 • integrace agend dotčených orgánů
 • fiktivní stanovisko a vyjádření
 •  řízení o povolení záměru
 • lhůty pro rozhodování stavebních úřadů
 • zrychlené řízení
 • kolaudace staveb a zvláštní způsoby užívání
 • dodatečné povolení stavby
 • digitalizace stavební agendy
 • stavební právo hmotné
 • změny ve správním soudnictví
 • přechodná ustanovení
 • diskuze a dotazy

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Ing. Zdeňka Fialová

Ing. Zdeňka Fialová

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - ředitelka odboru stavební úřad, členka České společnosti pro stavební právo.
Lektorka absolvovala stavební fakultu na Vysokém učení technickém v Brně. Po studiu působila krátce ve školství, následně jako projektantka v soukromé firmě. Od roku 2003 pracuje ve státní správě. V pozici referentky obecného stavebního úřadu MěÚ v Hrotovicích vedla povolovací procesy podle stavebního zákona pro jadernou elektrárnu Dukovany. V prosinci 2006 nastoupila na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde do února 2014 zastávala funkci vedoucí oddělení stavební úřad. Od března 2014 vykonává funkci ředitelky odboru stavební úřad, kde zajišťuje a koordinuje činnosti podle stavebního zákona u významných energetických staveb v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu jako tzv. jiného stavebního úřadu, spolupracuje na přípravě legislativy v oblasti stavebního práva a souvisejících předpisů. V této oblasti též vykonává lektorskou a publikační činnost.

Čt 9.12.2021

Živé vysílání - online seminář

Žádná registrace ani stahování, živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.

., .