Online seminář: Nový stavební zákon - rekodifikace veřejného stavebního práva

 • Ing. Zdeňka Fialová Ing. Zdeňka Fialová
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
 • Management
 • Právo
 • Stavebnictví
 • Veřejná správa
 • Příspěvkové organizace, zdravotnictví, školství

Poslední velká novela stavebního zákona provedená zákonem č. 225/2017 Sb., jejímž cílem bylo výrazné zjednodušení přípravy staveb, nenaplnila naše očekávání. Přinesla pouze dílčí změny a ne vždy s pozitivním dopadem. Zásadního zjednodušení není možné dosáhnout úpravou stávajících předpisů. K tomu je zapotřebí přijmou zcela novou koncepční změnu. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke komplexní rekodifikaci veřejného stavebního práva.

Cíl semináře

Nový stavební zákon vychází z vládou schváleného věcného záměru s tím, že bylo zapotřebí reagovat na připomínky uplatněné v mezirezortním připomínkovém řízení. Návrh tohoto předpisu je aktuálně projednáván Poslaneckou sněmovnou.
Jaké zásadní změny nový stavební zákon přinese? V institucionální rovině se bude jednat o vytvoření nové soustavy státní stavební správy (od krajské úrovně v čele s Nejvyšším stavebním úřadem) s předpokládanou racionalizací stavebních úřadů na úrovni obcí. Do státní stavební správy bude integrována dnes tak rozdrobená soustava stavebních úřadů (speciální a některé jiné stavební úřady). Vedle toho dojde k integraci většiny agend dotčených úřadů do státní stavební správy s tím, že dochází v mnoha případech ke změně závazného stanoviska na vyjádření.
Dalším významným krokem je zrušení duality územního a stavebního řízení vč. zrušení všech alternativ a variant povolovacích procesů. Stavby budou povolovány v jediném řízení o povolení stavby a na základě jednodušší dokumentace. Zodpovědnost za další přípravu bude v rukou autorizovaných osob. Podstatné je též zavedení apelačního principu do rozhodování nadřízených stavebních úřadů a soudů. Tyto instituce budou rozhodovat meritorně, nebude již docházet k tzv. ping-pongu. Neméně podstatnou je též úplná digitalizace stavební agendy od územního plánování až po výlučně elektronický spis stavebních úřadů.
Nový stavební zákon bude nabývat účinnosti postupně až do 1. července 2023.

Komu je seminář určen

Seminář je určen pro odbornou veřejnost, zejména pro investory, projektanty a inženýrské organizace. Vhodný je též pro pracovníky stavebních úřadů.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • institucionální změny
  • změny ve struktuře stavebních úřadů
  • změny v oblasti dotčených orgánů
 • procesní změny
  • řízení o povolení stavby
  • závazné lhůty a důsledky jejich nedodržení
  • řízení o odvolání
 • provádění staveb
 • užívání staveb
 • černé stavby
 • přechodná ustanovení
 • diskuze a dotazy

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Ing. Zdeňka Fialová

Ing. Zdeňka Fialová

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - ředitelka odboru stavební úřad, členka České společnosti pro stavební právo.
Lektorka absolvovala stavební fakultu na Vysokém učení technickém v Brně. Po studiu působila krátce ve školství, následně jako projektantka v soukromé firmě. Od roku 2003 pracuje ve státní správě. V pozici referentky obecného stavebního úřadu MěÚ v Hrotovicích vedla povolovací procesy podle stavebního zákona pro jadernou elektrárnu Dukovany. V prosinci 2006 nastoupila na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde do února 2014 zastávala funkci vedoucí oddělení stavební úřad. Od března 2014 vykonává funkci ředitelky odboru stavební úřad, kde zajišťuje a koordinuje činnosti podle stavebního zákona u významných energetických staveb v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu jako tzv. jiného stavebního úřadu, spolupracuje na přípravě legislativy v oblasti stavebního práva a souvisejících předpisů. V této oblasti též vykonává lektorskou a publikační činnost.

St 21.4.2021

Živé vysílání - online seminář

Žádná registrace ani stahování, živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.

., .