Online seminář: Účetní minimum pro asistentky

  • Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.
V současné době neexistují žádné termíny
  • Management
  • HR a personalistika
  • Administrativní profese, asistentky

Nemáte zodpovědnost za vedení účetnictví, možná jste ho ani nikdy nestudovala, přesto připravujete podklady pro účetnictví? Naučíme vás rozumět principům účetnictví tak, abyste uměla s účetními informacemi pracovat z pozice asistentky. S pochopením podstaty účetnictví to půjde mnohem snáze.

Cíl semináře

Seznámíme vás se základními prvky účetnictví. Představíme vám systém nezastupitelného zdroje informací o dění ve firmě. Nahlédnete do tajů účetních principů, na kterých je systém účetnictví založen. Zorientujete se v účetních pojmech a souvislostech. Získáte celkový pohled na výpověď účetnictví díky porozumění rozvaze, výsledovce či výkazu o peněžních tocích. Pochopíte podstatu účetnictví a její vazby na ekonomiku firmy.

Komu je seminář určen

Online seminář je určen pro asistentky působící ve firmách privátního sektoru různých oborů činnosti. Seminář je vhodný pro každého bez ohledu na ekonomické znalosti – všechny nezbytné účetní pojmy budou srozumitelně vysvětleny.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod

  • Podklady pro účetnictví – náležitosti dokladů, daňová uznatelnost
  • Principy účetnictví – účetnictví jako systém omezující realitu
  • Účty a účetní osnova – zaznamenávání ekonomické reality
  • Rozvaha – stálá aktiva, oběžná aktiva, vlastní kapitál, cizí zdroje
  • Výsledovka – výnosy, hospodářské výsledky, náklady, odpisy
  • Přehled o peněžních tocích – provozní, investiční a finanční cash flow

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství ve firmách různých oborů a velikostí. Nejčastěji řeší praktické otázky finančního zdraví, řízení cash flow, kalkulací, tvorby rozpočtů a finančních plánů. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila také jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.