Pokladna, EET, GDPR ve vztahu k pokladně v roce 2019

 • Květoslava Novotná Květoslava Novotná
V současné době neexistují žádné termíny
 • Účetnictví a daně

V obchodních společnostech i neziskové sféře se vyskytuje pohyb hotovosti. Protože k této problematice není žádný speciální zákon ani vyhláška, je nezbytné ošetřit tuto oblast vnitřním předpisem. Interní směrnice k pokladně však musí být v souladu s celou řadou zákonů a vyhlášek, které se k pohybu hotovosti vztahují.

Cíl semináře

Znát a aplikovat do praxe nařízení ohledně pohybu hotovosti vyžaduje znalosti zejména některých účetních a daňových předpisů. Nejdůležitější je aplikace znalostí v praxi. Situace v účetních jednotkách z hlediska jejich typu, velikosti, organizační struktury nebo například používáním cizí měny je velmi různorodá. Setkáváme se celou řadou dokladů, účtenek, stvrzenek a často není jednoznačné, zda odpovídají zákonným požadavkům na prokazování. Účastníci semináře se naučí uplatňovat správné postupy nezbytné pro příslušný typ organizace.

Komu je seminář určen

Vhodné pro pokladní, pracovníky přijímající tržby v hotovosti, vedoucí pracovníky, účetní (pro všechny typy organizací, plátce DPH i neplátce, subjekty EET i ostatní)

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

 • Směrnice pro činnost pokladny – podle typu organizace
  • organizační struktura účetní jednotky
  • druhy pokladních dokladů
  • oběh účetních dokladů
  • podpisové vzory
 • Způsob vystavování pokladních dokladů a nezbytné náležitosti
  • podle zákona o účetnictví
  • podle zákona o DPH - zjednodušení daňové doklady, pojetí daňových dokladů –věrohodnost, neporušenost a čitelnost
  • pro potřeby účetní jednotky
  • obchodní listiny podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.
  • nové typy pokladních dokladů podle zákona o EET - důležité náležitosti pro účetní a daňové prokazování nejen pro osoby povinné EET 
 • Jak vést pokladní knihu
  • ruční vedení pokladního deníku, vedení na PC
  • obraty, zůstatky, protokolární předávání
 • Valutová pokladna
  • směny korun na valuty
  • zálohy na zahraniční pracovní cesty
  • vyúčtování zahraničních pracovních cest
 • Účtování pokladních dokladů – příjmových, výdajových, cestovních příkazů, ceniny
 • Inventarizace, limity hotovosti, bezpečnostní předpisy
 • Dohoda o hmotné odpovědnosti a další návaznosti na zákoník práce
 • Vazba pokladny na účetnictví, mzdovou agendu, kumulace funkcí.
 • Pokladna v daňové evidenci
 • Zákon o omezení plateb v hotovosti, sankce
 • Náležitosti dokladů podle dalších předpisů: zákona o ochraně spotřebitele, živnostenského zákona
 • Zákon o elektronické evidenci tržeb - aktuální informace ke dni konání semináře k novele na základě rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil některé části zákona. Nové náležitosti účtenek a další.
 • Úprava činnosti v pokladně ve vztahu k ochraně osobních údajů (GDPR)
 • Dotazy, diskuse.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Květoslava Novotná

Květoslava Novotná

Lektorka působí jako daňový poradce zapsaný v seznamu KDP pod evid. č. 1188 a bilanční účetní s certifikátem bank. institutu evid.č. 251/14. Zabývá se účetním poradenstvím, vedením účetnictví a daňové evidence. Je majitelkou firmy NOVEKO 96 spol. s r.o. se sídlem v Brně. Od roku 1993 se zabývá lektorskou činností na téma účetnictví, od roku 1996 přednáší témata účetnictví a daní. Vice než 30 let praxe v oboru účetnictví, 20 let praxe v oblasti daňového poradenství, 10 let výuky na vyšší odborné škole a 25 let přednášek pro vzdělávací agentury.