Použití zvláštních (celních) režimů při dovozu a vývozu zboží

 • JUDr. Jiří Babiš JUDr. Jiří Babiš
V současné době neexistují žádné termíny
 • Zahraniční obchod

Obchodování se subjekty ve třetích zemích (nečlenských státech EU) je spojeno s dovozem a vývozem zboží při plnění podmínek stanovených jednotnými celními předpisy EU. Umět pracovat se zvláštními /celními/ režimy při dovozu zboží, případně i při jeho vývozu obchodování nejen zjednodušuje, ale zejména obchodníkům šetří finanční prostředky, když zpravidla zvláštní celní režimy jsou spojeny s podmíněným osvobozením od dovozního cla, tedy při dodržení jejich podmínek nevzniká povinnost platit nejen dovozní cla, ale i nepřímé daně vyměřované v souvislosti s dovozem zboží.

Cíl semináře

Cílem semináře je vysvětlit jeho účastníkům nejen samotné právní podmínky pro povolování a provádění zvláštních celních režimů, jak to stanovují celní předpisy, ale zejména ukázat na faktické možnosti použití celních režimů v obchodní praxi při dovozu, případně při vývozu zboží, a to zejména pro použití konkrétních druhů smluvních vztahů při konkrétních dovozech nebo vývozech zboží a k jejich konkrétním účelům. V praxi to znamená např. umět využívat podmínky provozování celních skladů, případně svobodných pásem při obchodování s dováženým zbožím včetně používání výhod konsignačních skladů, umět také využívat možnosti produkce zboží, montáže zboží, opracovávání zboží a podobných operací na zboží „pod celním dohledem“, když takové zboží, pokud se na ně uplatní příslušný celní režim, nedopadají dávky dovozního cla a nepřímých daní vyměřovaných v souvislosti s dovozem zboží. Do uplatňování celních režimů je nutné také zahrnout dovoz zboží v rámci výpůjčky nebo nájmu – k dočasnému užití v ČR/EU. V rámci dočasných vývozů zboží by se jednalo o vývozy zboží v rámci smluv o zušlechtění zboží mimo EU a jeho zpětném dovozu do ČR/EU. Posluchači mohou přijít i s dotazy na konkrétní případy předpokládaných nebo i realizovaných dovozů nebo vývozů zboží, pokud na ně podmínky zvláštních režimů mohou dopadat.  

Komu je seminář určen

Seminář je určen zejména pro pracovníky malých a středních firem, které nedisponují vlastním odborným celně právním zázemím, nebo i pro pracovníky větších firem zařazených na úseku sjednávání dovozních a vývozních smluv při kalkulaci případných ekonomických dopadů vyplývajících pro zboží z celních nebo daňových předpisů a pracovníků odpovědných za realizaci dovozních nebo vývozních obchodních operací. 

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

 • Základní pojmy a ustanovení celních předpisů upravujících dovoz a vývoz zboží.
 • Zvláštní režimy:
  • Obecná ustanovení o zvláštních režimech, celní status zboží, zajištění celního dluhu.
  • Doprava zboží pod celním dohledem – vnější a vnitřní tranzit.
  • Režimy uskladnění – celní sklady a svobodná pásma.
  • Režimy zušlechtění – aktivní a pasivní zušlechťovací styk.
  • Režimy užití – dočasné užití zboží a účelové konečné užití zboží.
 • Základní druhy obchodních operací /smluvních vztahů/ pro zboží vstupující do zvláštních režimů.
 • Nepřímé daně – daň z přidané hodnoty a spotřební daně – a jejich uplatnění pro zboží ve zvláštních režimech.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

JUDr. Jiří Babiš

JUDr. Jiří Babiš

provádí poradenskou činnost pro zahraniční obchod. Je absolventem PFUK v Praze, zaměření studia – mezinárodní právo soukromé – obchodní. Praxe více jak 41 let v celní správě, zejména na úseku kontroly zahraničního obchodu, více jak 20 let tuto problematiku přednáší v celních školách, pro MF ČR, pro HK ČR – jeho OHK v okresech včetně OHK Jihlava, Zlín, Přerov, Brno, Ostrava, Karviná, v minulosti také i na OHK Uherské Hradiště, Svitavy, pro CZECH TRADE v Praze, pro velké firmy.