Povinnosti podniků a institucí v životním prostředí v roce 2023

 • Ing. Josef Marek Ing. Josef Marek
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
 • BOZP a ekologie

Četné změny právních předpisů v oblasti životního prostředí v poslední době kladou poměrně vysoké nároky a osoby, které tato změny mají zavést do praktické činnosti podniků a institucí. Jde například o změny v oblasti nakládání s odpady, nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, povolování staveb a zařízení, změny související s právní úpravou řešení přestupků ap. Náš seminář vás přehledně seznámí nejen se všemi stávajícími povinnostmi s důrazem na změny přijaté v průběhu roku 2022 a očekávanými v roce 2023, ale přiblíží vám také nejčastější pochybení v oblasti životního prostředí, kterých se musíte vyvarovat.

Cíl semináře

Na semináři si přehledně a uceleně představíme aktuální problematiku platné právní úpravy životního prostředí a z ní vyplývající oprávnění i povinnosti podniků a institucí, tak jak vyplývá z posledních legislativních změn v letech 2021 a 2022.

Zaměříme se na hlavní problémy ovlivňující stávající praxi. Dozvíte se, jaké změny požadavků se na vás vztahují a jak se s nimi nejlépe vypořádat, abyste předešli sankcím ze strany kontrolních orgánů v případě jejich nesplnění.

Představíme Vám také nejčastější nedostatky v povinnostech vůči ŽP z  praxe. Seznámíme vás s jejich možnými následky a doporučíme způsoby, jak jim lze účinně předcházet.

Komu je seminář určen

Seminář je určen pro podnikové ekology a pracovníky firem odpovědné za přípravu investic, sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí, dotčenou veřejnost a další zájemce.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod.

Nabízený seminář se bude věnovat průřezu povinnostmi v životním prostředí týkajících se podniků a institucí. Obsah se zaměří především na:

 • Zákon o odpadech a odpadové hospodářství, výrobky s ukončenou životností
 • Ochrana ovzduší
 • Nakládání s chemickými látkami – klasifikace, značení, zásady pro nakládání (REACH, CLP), změny v bezpečnostních listech a nakládání s přípravky na ochranu rostlin
 • Prevence závažných havárií, protokoly o nezařazení objektů
 • Využití a ochrana vod, emisní limity pro vypouštění, měření a ohlašování nově
 • Chladící a klimatizační zařízení - regulované látky, fluorované plyny – kontroly a evidence zařízení, označování, GWP, opravy a údržba
 • ISPOP – plnění ohlašovacích povinností
 • Ekologická újma a hodnocení rizik – důvody pro aktualizaci hodnocení
 • posuzování vlivů na životní prostředí.

Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Ing. Josef Marek

Ing. Josef Marek

vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, postgraduální studium životního prostředí na FSv ČVUT, kurz interního auditora pro ŽP v EIPOS Praha a Drážďany a další. Dlouhodobě se věnuje poradenství v oblasti systémů řízení, při zajišťování funkcí externích ekologů podniků a při výchově a vzdělávání podnikových pracovníků v oblasti ekologie, BOZP, ADR, systémů řízení a auditů. Je držitelem autorizace EIA. Působí jako bezpečnostní poradce pro ADR.