Povinnosti vyplývající z novely vyhlášky o zdravotnické dokumentaci

  • Mgr. Bc. Martin Kůs Mgr. Bc. Martin Kůs
V současné době neexistují žádné termíny
  • Zdravotnictví

Poskytovateli zdravotních služeb pak zákon o zdravotních službách ukládá vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci a nakládat s ní podle tohoto zákona a právních předpisů upravujících jejich vedení, obsah a podmínky pro vyřazení a skartaci.
Ministerstvo zdravotnictví představilo významnou novelu vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, která se dotkne takřka všech poskytovatelů zdravotních služeb.
S ohledem na fakt, že nedostatečně či nesprávně vedená zdravotnická dokumentace by mohla významně ztížit pozici poskytovatele při sporech o správnost jeho postupu, lze tuto přednášku doporučit široké odborné veřejnosti.

Cíl semináře

Cílem semináře je:

  • porovnat znění vyhlášky před a po novelizaci
  • poukázat na podstatné změny ve vedení zdravotnické dokumentace
  • ilustrovat změny na konkrétních případech
  • poskytnout výklad k výkladově problematickým částem

Komu je seminář určen

Seminář je určen pro všechny poskytovatele zdravotních služeb.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

  • důvody novelizace
  • účinnost aktuálního znění vyhlášky
  • změny vyhlášky – poskytování zdravotních služeb
  • změny vyhlášky – uchování a skartace zdravotnické dokumentace

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Mgr. Bc. Martin Kůs

Mgr. Bc. Martin Kůs

Mgr. Bc. Martin Kůs vystudoval v roce 2009 Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni (titul Bc.). V roce 2010 pak úspěšně dokončil studium práv (Mgr.). Po studijním pobytu v Aucklandu na Novém Zélandu (2010-2011) začal pracovat jako advokátní koncipient, kde měl na starosti mimo jiné oblast medicínského práva. V roce 2014 pak úspěšně složil advokátní zkoušku a vykonává advokátní praxi ve své vlastní kanceláři, která se specializuje mimo jiné na právo obchodních společností a zdravotnické právo.