Pracovněprávní dokumenty a vnitřní předpisy zaměstnavatele včetně vzorů dokumentů

 • JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M. JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
St 28.8. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 970,- Kč bez DPH
Út 5.11. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 970,- Kč bez DPH
 • HR a personalistika
 • Právo

Zaměstnavatelé často vytvářejí interní dokumentaci, typicky se jedná o smlouvy, směrnice, dohody nebo vnitřní předpisy. Tato dokumentace je průběžně vytvářena tak, aby vyhovovala potřebám dané společnosti a současně byla v souladu s existujícími právními předpisy, což není úplně jednoduché, mimo jiné také z důvodu změn legislativy. V praxi pak vznikají mnohá pochybení, v jejichž důsledku jsme svědky zbytečných žalob a následně soudních či mimosoudních sporů.
Jakou součást podkladů k semináři obdržíte také ukázky aktuálně platných vzorů pracovněprávních dokumentů.

Cíl semináře

Na semináři je probírána a procvičována správná formulace pracovněprávních dokumentů s cílem vyvarovat se zbytečných chyb a využít poznatky ze soudní praxe. Nedílnou součástí jsou ukázky na praktických příkladech, které reflektují významnou novelu zákoníku práce.

V rámci semináře obdržíte tyto vybrané vzory dokumentů:

 • Odvolání výpovědi
 • Pracovní smlouva
 • Dohoda o výkonu práce z domova
 • Dohoda o pracovní činnosti
 • Dohoda o provedení práce
 • Vnitřní předpis o pružném rozvržení pracovní doby
 • Žádost zaměstnance o převod nevyčerpané dovolené do následujícího kalendářního roku
 • Oznámení o krácení dovolené
 • Určení doby čerpání dovolené
 • Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty
 • Potvrzení o převzetí svěřených předmětů
 • Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující práci na dálku

Komu je seminář určen

Seminář je určen pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Povaha vnitřního předpisu, nároky z něj plynoucí, platnost a účinnost
 • Způsoby jednání v pracovněprávních vztazích – kdo právně jedná za zaměstnavatele, náležitosti podpisu, razítka, nejčastější chyby, elektronické uzavírání dohod apod.
 • Písemnosti při vzniku pracovního poměru
  • osobní dotazník (limity z hlediska GDPR),
  • pracovní smlouva - povinné náležitosti a další ujednání, jak správně formulovat dobu určitou, zkušební dobu, souhlas s vysíláním na pracovní cesty, nadlimitní práci přesčas, pracovní pohotovost atd.
  • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
  • dohoda o sdíleném pracovním místě,
  • dohoda (vnitřní předpis) - práce na dálku
  • informace o právech a povinnostech podle § 37 zákoníku práce
 • Skončení pracovního poměru
  • dohoda o rozvázání pracovního poměru – příklady správné praxe, důsledky jednání mezi nepřítomnými, uvádění důvodů, obvyklé chyby, souvislosti s odstupným atd.
  • vytýkací dopisy - různé druhy výtek, jak správně formulovat, načasování, způsoby doručení
  • výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru - jak se vyvarovat nejčastějších chyb, vzory dokumentů podle jednotlivých důvodů rozvázání pracovního poměru, prekluzivní lhůty
  • Pracovní doba a dovolená
  • vnitřní předpis pružná pracovní doba
  • konto pracovní doby
  • žádost zaměstnance o převod dovolené do dalšího roku
  • určení nástupu dovolené
  • oznámení o krácení dovolené
 • Další dokumentace
  • kvalifikační dohoda – jak ji správně sjednat, rozlišení mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace, další „chtěné“ náležitosti
  • dohoda o (hmotné) odpovědnosti
  • dohoda o svěřených předmětech
  • dohoda o srážkách ze mzdy (platu), započtení – kdy ji lze použít, příklady
  • konkurenční doložka – jak a kdy ji lze použít, příklady správné praxe
  • kolektivní smlouva, vnitřní předpis a pracovní řád
 • Doručování písemností v pracovněprávních vztazích po novele ZP
 • Diskuze, odpovědi na dotazy účastníků

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

je zkušenou právničkou a lektorkou s mnohaletou praxí zejména v oblasti pracovního a korporátního práva a závazkových vztahů. Kromě právního poradenství se zabývá mediací, je autorkou odborných knih a článků a v neposlední řadě působí jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Jako lektorka se mimo jiné zaměřuje i na nejaktuálnější změny v právních oblastech (např. nový občanský zákoník nebo Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).

St 28.8.2024 Út 5.11.2024

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.