Pracovní doba v souvislostech

 • Ing. Gabriela Rathouzská Ing. Gabriela Rathouzská
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • HR a personalistika
 • Účetnictví a daně

Orientujete se v legislativě spojené s pracovní dobou a dovolenou? Kdy zaměstnance musíme uvolnit z práce a kdy můžeme? Jak nařizovat dovolenou? Jak vést evidenci pracovní doby? Jak je to s pracovní dobou na pracovní cestě? Vyvarujte se problémů s výpočtem mzdy, nároku na dovolenou a náhrady za pracovní neschopnost, získejte návod, jak správně evidovat pracovní dobu, zjistěte jak obstát u kontroly Inspektorátu práce.

Cíl semináře

Získáte návod jak správně evidovat pracovní dobu, budete se bez problémů orientovat v legislativě spojené s pracovní dobou. Dozvíte se jak správně plánovat směny s ohledem na nepřetržitý odpočinek mezi směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu a kdy je ho možné zkrátit. Dále poukážeme na zbytečné přestupky v oblasti pracovní doby.

Komu je seminář určen

Seminář je určen personálním manažerům, vedoucím výrovy, personalistům, účetním, vedoucím zaměstnancům, asistentkám a všem, kdo přichází do styku s plánováním a vykazováním pracovního času zaměstnanců.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod.

 • Provoz zaměstnavatele a režim zaměstnance a stanovená týdenní pracovní doba, směnnost
  • Co je to směnnost, správné zařazení zaměstnance do pracovního režimu (jednosměnný, dvousměnný…) s ohledem na potřeby zaměstnavatele a stanovenou týdenní pracovní dobu.
 • Kde a jak upravujeme pracovní dobu, pracovní smlouva a pracovní doba, kratší pracovní doba, zkrácená pracovní doba
  • Pracovní smlouva a pracovní doba, varianty řešení přes vnitřní předpisy, kolektivní smlouvu a vliv uvedení směnnosti do pracovní smlouvy na flexibilitu zaměstnance při změně provozních potřeb zaměstnavatele.  Souvislost s místem výkonu práce a přesuny zaměstnance mezi provozovnami zaměstnavatele. Formulace úpravy pracovní doby do vnitřních předpisů včetně příkladů z praxe, evidence pracovní doby a povinnosti zaměstnavatele.
 • Rozvržení pracovní doby - rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
  • Co je to rovnoměrně rozvržená pracovní doba a jak ji poznáme. Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, práce s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, rozvržení stanovené týdenní pracovní doby na vyrovnávací období, délka vyrovnávacího období v souvislosti s provozní potřebou zaměstnavatele. Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a hodinová nebo měsíční mzda.
 • Rozvrh pracovní doby (harmonogram směn)
  • Harmonogram směn a práce s ním, plánování v souvislosti se svátky, seznámení zaměstnanců s harmonogramem směn, změny harmonogramu a úpravy doby seznámení se změnou. Plánování směn s ohledem na nepřetržitý odpočinek mezi směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu a kdy je ho možné zkrátit a jak je to u zaměstnance pracujícího v nočních směnách.
  • Pracovní neschopnost, čerpání dovolené a překážky v práci v souvislosti s harmonogramem směn.
 • Práce přesčas
  • Co je to práce přesčas a kdy ji lze nařídit, jak je to s výkonem přesčasové práce ve svátek, rozdíl mezi přesčasovou prací nařízenou a dobrovolnou, kdy sjednávat výkon dobrovolné práce přesčas písemně, jakým způsobem práci přesčas nařizovat, práce přesčas ve dny pracovního klidu, a které dny to vlastně jsou. Limity práce přesčas a vyrovnávací období, jak je to s příplatkem a náhradním volnem za práci přesčas. Práce přesčas v případě mzdy sjednané s přihlédnutím k práci přesčas a jak takové smlouvy sjednávat.
 • Evidence pracovní doby – rozlišení mezi evidencí a rozvrhem směn
  • Rozdíl mezi plánem a evidencí pracovní doby v praxi.  Docházkový systém a odpracovaná doba, zbytečné pokuty za přestupky (správní delikty) v oblasti pracovní doby.
 • Pracovní doba a celodenní pracovní cesta
  • Co se děje s pracovní dobou na celodenní nebo vícedenní pracovní cestě, kdy vzniká na pracovní cestě práce přesčas a kdy ne a jak je to při pružné pracovní době.
 • Přestávky v práci na jídlo a oddech, právo a povinnost, délka, dělení
  • Přestávky na jídlo a oddech, kdy je poskytovat a jak je to při dvanáctihodinové směně, kdy ji nelze poskytnout a jak se to řeší. Dělení přestávky a souvislosti s bezpečnostní přestávkou, komplikace v případě závislosti dvou pracovníků, z nichž jeden bezpečnostní přestávku má jeden ne. Úprava přestávek ve směrnicích zaměstnavatele a jak je to s evidencí.
 • Pružná pracovní doba
  • Pružná pracovní doba a délka směny, základní pracovní doba, volitelná pracovní doba, kam zařadit přestávku v práci, práce přesčas při pružné pracovní době, vyrovnávací období, rozsah náhrad za překážky v práci a co se stane s pružnou pracovní dobou při celodenní pracovní cestě. Zkušenosti se zaváděním pracovní doby v praxi.
 • Práce v noci
  • Co je to práce v noci a kdo je zaměstnanec pracující v noci, komu náleží příplatky za práci v noci a jaké povinnosti musí zaměstnavatel splnit v souvislosti s noční prací.
 • Pracovní pohotovost
  • Jak dohodnout pracovní pohotovost a jaká odměna za ní náleží, příklad odměňování, co se stane, když k výkonu práce v době pracovní pohotovosti dojde a co když k výkonu nedojde.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Ing. Gabriela Rathouzská

Ing. Gabriela Rathouzská

Ing. Gabriela Rathouzská je absolventkou VŠB – TU v Ostravě a již dvanáct let pracuje ve společnosti zabývající se zaměstnáváním jako manažer a specialista zaměstnávání a odborník na pracovně právní záležitosti. Své zkušenosti od roku 2007 předává na odborných seminářích určených zejména vedoucím zaměstnancům, personálním manažerům, personalistům, mzdovým účetním a mistrům. Od roku 2014 poskytuje také přímé poradenství v pracovněprávní oblasti, které zahrnuje zpracování, úpravu a kontrolu  firemních předpisů a řešení běžných i méně běžných situací v personální práci jako je například opakování pracovních poměrů na dobu určitou, zástupy za mateřskou dovolenou, změny smluv apod. Je ředitelkou dvou společností zaměřených na obecně prospěšnou činnost.