Pracovní doba v souvislostech včetně změn v roce 2024

 • Ing. Gabriela Rathouzská Ing. Gabriela Rathouzská
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • HR a personalistika
 • Účetnictví a daně

Orientujete se v legislativě spojené s pracovní dobou a dovolenou? Kdy zaměstnance musíme uvolnit z práce a kdy můžeme? Jak nařizovat dovolenou? Jak vést evidenci pracovní doby? Jak je to s pracovní dobou na pracovní cestě? Vyvarujte se problémů s výpočtem mzdy, nároku na dovolenou a náhrady za pracovní neschopnost, získejte návod, jak správně evidovat pracovní dobu, zjistěte jak obstát u kontroly Inspektorátu práce. Na tomto semináři vás také seznámíme s přehledem změn vyvolaných novou legislativou.

Cíl semináře

Získáte návod jak správně evidovat pracovní dobu, budete se bez problémů orientovat v legislativě spojené s pracovní dobou. Dozvíte se jak správně plánovat směny s ohledem na nepřetržitý odpočinek mezi směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu a kdy je ho možné zkrátit. Dále poukážeme na zbytečné přestupky v oblasti pracovní doby.

Komu je seminář určen

Seminář je určen personálním manažerům, vedoucím výrovy, personalistům, účetním, vedoucím zaměstnancům, asistentkám a všem, kdo přichází do styku s plánováním a vykazováním pracovního času zaměstnanců.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Pracovní doba v pracovním poměru
 • Pracovní doba a dohody o práci mimo pracovní poměr
 • Pracovní doba v kontu pracovní doby
 • Pracovní doba a práce na dálku
 • Provoz zaměstnavatele a režim zaměstnance a stanovená týdenní pracovní doba, směnnost
 • Co je to směnnost • správné zařazení zaměstnance do pracovního režimu (jednosměnný, dvousměnný…) s ohledem na potřeby zaměstnavatele a stanovenou týdenní pracovní dobu
 • Kde a jak upravujeme pracovní dobu • pracovní smlouva a pracovní doba • kratší pracovní doba • zkrácená pracovní doba
 • Rozvržení pracovní doby • rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
 • Co je to rovnoměrně rozvržená pracovní doba a jak ji poznáme • Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby • práce s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou • rozvržení stanovené týdenní pracovní doby na vyrovnávací období • délka vyrovnávacího období v souvislosti s provozní potřebou zaměstnavatele • Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a hodinová nebo měsíční mzda
 • Rozvrh pracovní doby • harmonogram směn
 • Harmonogram směn a práce s ním • plánování v souvislosti se svátky • seznámení zaměstnanců s harmonogramem směn • změny harmonogramu a úpravy doby seznámení se změnou • Plánování směn s ohledem na nepřetržitý odpočinek mezi směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu a kdy je ho možné zkrátit a jak je to u zaměstnance pracujícího v nočních směnách • Pracovní neschopnost • čerpání dovolené a překážky v práci v souvislosti s harmonogramem směn • Práce přesčas
 • Co je to práce přesčas a kdy ji lze nařídit • jak je to s výkonem přesčasové práce ve svátek • rozdíl mezi přesčasovou prací nařízenou a dobrovolnou • kdy sjednávat výkon dobrovolné práce přesčas písemně • jakým způsobem práci přesčas nařizovat • práce přesčas ve dny pracovního klidu, a které dny to vlastně jsou • Limity práce přesčas a vyrovnávací období • jak je to s příplatkem a náhradním volnem za práci přesčas • Práce přesčas v případě mzdy sjednané s přihlédnutím k práci přesčas a jak takové smlouvy sjednávat
 • Evidence pracovní doby • rozlišení mezi evidencí a rozvrhem směn
 • Rozdíl mezi plánem a evidencí pracovní doby v praxi • Docházkový systém a odpracovaná doba • zbytečné pokuty za přestupky (správní delikty) v oblasti pracovní doby
 • Pracovní doba a celodenní pracovní cesta
 • Co se děje s pracovní dobou na celodenní nebo vícedenní pracovní cestě, kdy vzniká na pracovní cestě práce přesčas a kdy ne a jak je to při pružné pracovní době
 • Přestávky v práci na jídlo a oddech • právo a povinnost • délka • dělení
 • Přestávky na jídlo a oddech • kdy je poskytovat a jak je to při dvanáctihodinové směně • kdy ji nelze poskytnout a jak se to řeší • Dělení přestávky a souvislosti s bezpečnostní přestávkou • komplikace v případě závislosti dvou pracovníků, z nichž jeden bezpečnostní přestávku má jeden ne • Úprava přestávek ve směrnicích zaměstnavatele a jak je to s evidencí • Přestávka na jídlo a oddech – kdy je nutné ji „zaplatit“
 • Pružná pracovní doba
 • Pružná pracovní doba a délka směny • základní pracovní doba • volitelná pracovní doba • kam zařadit přestávku v práci • práce přesčas při pružné pracovní době • vyrovnávací období • rozsah náhrad za překážky v práci a co se stane s pružnou pracovní dobou při celodenní pracovní cestě • Zkušenosti se zaváděním pracovní doby v praxi
 • Diskuze • odpovědi na dotazy

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Ing. Gabriela Rathouzská

Ing. Gabriela Rathouzská

Ing. Gabriela Rathouzská je absolventkou VŠB – TU v Ostravě a již dvanáct let pracuje ve společnosti zabývající se zaměstnáváním jako manažer a specialista zaměstnávání a odborník na pracovně právní záležitosti. Své zkušenosti od roku 2007 předává na odborných seminářích určených zejména vedoucím zaměstnancům, personálním manažerům, personalistům, mzdovým účetním a mistrům. Od roku 2014 poskytuje také přímé poradenství v pracovněprávní oblasti, které zahrnuje zpracování, úpravu a kontrolu  firemních předpisů a řešení běžných i méně běžných situací v personální práci jako je například opakování pracovních poměrů na dobu určitou, zástupy za mateřskou dovolenou, změny smluv apod. Je ředitelkou dvou společností zaměřených na obecně prospěšnou činnost.