Praktické metody pro osobní produktivitu v digitálním světě

 • Mgr. Olga Svobodová, Assoc CIPD Mgr. Olga Svobodová, Assoc CIPD
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • Soft skills - měkké dovednosti
 • Administrativní profese, asistentky

Život v digitálním světě rozšiřuje obzory současného člověka díky nezměrnému množství informací dosažitelných na jeden klik. Může ale přinést i zaplavení, deprese či závislost. Jak se neutopit v moři informací online, předejít digitální mlze a udržet si životní pohodu? A jaké digitální nástroje naopak pomohou k wellbeingu a k osobní produktivitě?

Cíl semináře

Na semináři se budeme zabývat praktickými metodami sebeřízení v digitálním světě. Zaměříme se na 4 klíčové oblasti: wellbeing (životní pohoda), osobní výkonnost, time a stress management, a u každé z nich budeme zkoumat vliv digitálních technologií – negativní, tj. jak eliminovat rizikové faktory, a pozitivní, tj. jaké digitální nástroje nám pomohou v dané oblasti. Kromě konkrétních praktických tipů pro přímou aplikaci do každodenního života bude výstupem zpracování myšlenkové mapy pro osobní rozvoj s využitím digitálních technologií. 

Komu je seminář určen

Seminář je určen pro všechny manažery, specialisty, zaměstnance v podpůrných profesích i podnikatele, kteří se často pohybují v digitálním světě, a chtějí více využívat jeho možnosti a eliminovat je případné negativní dopady na osobní výkonnost a pohodu.

Program

Celodenní seminář 9,00 - 15,30 hod

 • Charakteristiky digitálního světa – co mění technologie ve společnosti, ve způsobu komunikace, a jaký dopad může mít na náš pracovní i osobní život
 • Model PERMA a jeho 5 pilířů wellbeingu pro základní analýzu životní pohody
 • Jak zvýšit osobní výkonnost:
  • Plánování osobních cílů
  • Sebemotivace, flow a plnění úkolů
  • Jak předcházet digitální mlze a podpořit soustředění
  • Digitální nástroje pro osobní efektivitu
 • Stress management a zvládání nástrah digitálního světa:
  • Pozitivní a negativní stres, průběh stresové reakce
  • Zvládání akutního a chronického stresu
  • Jak se dostat z FOMO do JOMO a omezit negativní vliv sociálních sítí na životní pohodu
  • Nomofobie a digitální detox
  • Online nástroje pro stress management
 • Time management:
  • Principy zacházení s časem a stanovování priorit
  • Prožívání času v digitální době, rovnováha online a offline času
  • Jak zamezit digitální prokrastinaci
  • Nástroje a aplikace pro zefektivnění řízení času
 • Zpracování myšlenkové mapy pro osobní rozvoj s využitím online nástrojů

 

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Mgr. Olga Svobodová, Assoc CIPD

Mgr. Olga Svobodová, Assoc CIPD

V roli HR manažera jsem za více než 10 let působení v mezinárodních IT a technologických firmách získala zkušenosti se strategickým řízením HR především ve změnových fázích – rozvoj firmy, startup, M&A i reorganizace. V posledních letech kombinuji HR projekty a lektorování kurzů měkkých dovedností.
Vystudovala jsem andragogiku a personální řízení na FF UK a humanitní studia na FHS UK. Jsem certifikovanou systemickou koučkou (Innergy, 2017), u Nottingham Business School jsem získala CIPD Postgraduate Diploma v HR Managementu. V současné době studuji tanečně pohybovou terapii u Moving Self Institut.