Praktický průvodce finanční analýzou pro manažery

  • Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.
V současné době neexistují žádné termíny
  • Management

Porozumění finanční stránce firmy je v dnešním světě nezbytností. Týká se to nejen finančních manažerů. Rovněž lidé bez ekonomického vzdělání ovlivňují chod firmy. Jak ale porozumět změti účetních dat? Naučíme Vás praktické čtení v rozvaze a výsledovce a postupy, kterými snadno zjistíte, jaké jsou silné a slabé stránky daného podnikatelského subjektu, ať už se jedná o Vaši domovskou firmu nebo o Vaše obchodní partnery.

Cíl semináře

Když se řekne finanční analýza, chápe se tím rozbor finanční výkonnosti firmy. Ta může být velice rozsáhlá, složitá a sofistikovaná. Na našem kurzu se však srozumitelně a na praktických příkladech dozvíte, jak zjistit finanční kondici firmy, jaké jsou hlavní charakteristiky finančního zdraví, kterých je dobré si všímat, a díky tomu přijímat rozhodnutí důležitá pro řízení firmy. Každý manažer zná slova rentabilita a solventnost. Dokážete je také opřít o čísla z účetní závěrky a jejich hodnoty v rozvaze a výsledovce vyčíst?

Tento seminář je zaměřen na porozumění čísel v rozvaze a výsledovce, jejich vzájemných souvislostí a kladení správných otázek, kterými jsou například: „Je činnost firmy dostatečně efektivní?“, „Je firma bohatá a má dluhy pod kontrolou?“, „Je firma schopna platit svým obchodním partnerům a zaměstnancům?“, „Je firma vhodně vybavena majetkem ve vztahu ke své činnosti?“, „Podpoří investice zdravý růst firmy?“.

Komu je seminář určen

Seminář je určen pro manažery privátního sektoru pro různé obory činnosti. Seminář je vhodný pro každého, kdo ovlivňuje chod firmy, ať už je finančním či nefinančním manažerem – všechny nezbytné účetní a ekonomické pojmy budou srozumitelně vysvětleny.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod.

  • Výkonnost nebo solventnost – co rozhoduje o konkurenceschopnosti firem.
  • Každý majetek někomu patří – praktické čtení v rozvaze.
  • Potenciál výkonu firmy a pracovní kapitál – jak se dívat na aktiva a co je likvidita.
  • Bohatství nebo dluhy – jak se dívat na pasiva a dlouhodobou solventnost firmy.
  • Zisk nebo peníze – co je smyslem podnikání a jak o tom vypovídá výsledovka.
  • Výnosy a náklady – účetní versus manažerský pohled.
  • Aktivita firmy – jak poznat, že jsou firemní procesy efektivní.
  • Rentabilita – jak vyhodnotit přínos šéfa obchodního týmu, výkonného ředitele a dosažený efekt pro vlastníky a věřitele.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství ve firmách různých oborů a velikostí. Nejčastěji řeší praktické otázky finančního zdraví, řízení cash flow, kalkulací, tvorby rozpočtů a finančních plánů. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila také jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.