Práva a povinnosti člena statutárního orgánu s důrazem na péči řádného hospodáře

 • Mgr. Michal Antoš, LL.M. Mgr. Michal Antoš, LL.M.
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
Út 4.6. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 990,- Kč bez DPH
Út 24.9. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 990,- Kč bez DPH
 • Management
 • Právo

Funkce statutárního orgánu - jednatele nebo člena představenstva bývá považována za kariérní posun, nicméně skrývá v sobě řadu důsledků, které nemusí být na první pohled patrné. Člen orgánu totiž není zaměstnanec a nemá tak ochranu, která je ze zákona zaměstnancům poskytována. Je naopak povinen jednat nejen podle svého nejlepšího vědomí, ale s péčí, kterou zákon stanoví. Pokud této péči nedostojí, mohou pro něj být následky velmi vážné.

Cíl semináře

Přijetí funkce člena statutárního orgánu může být zásadní krok v kariéře manažera, ale může se jednat i jen o nezbytnost při založení nové společnosti. V každém případě je třeba mít na paměti, že taková funkce s sebou nese velkou zodpovědnost a značné nároky na osobu, která se členem statutárního orgánu stane. Jednání s péčí řádného hospodáře, povinnost jednat v zájmu obchodní korporace, zákaz konkurence, to jsou jen některé z povinností, které je třeba dodržovat. Je to přitom péče řádného hospodáře, která může být v některých situacích obtížně uchopitelná a je na samotném členu orgánu, aby své jednání dokázal obhájit. Sankcí je odpovědnost za způsobenou škodu, a to bez jakéhokoli limitu. Ačkoli se může zdát, že člen orgánu je chráněn, pokud jej korporace žalovat nechce, mohou nastat situace, kdy k vymáhání škody přistoupí i třetí osoba bez osobních vazeb. Je proto zcela nezbytné se před negativními následky včas chránit. 

Komu je seminář určen

Seminář je určen především pro členy statutárních orgánů a společníky/akcionáře ve společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Působnost člena statutárního orgánu v s.r.o. a a.s.
 • Nároky na člena orgánu při jmenování do funkce
 • Práva člena orgánu vůči obchodní korporaci s důrazem na jeho odměnu
 • Péče řádného hospodáře a základní předpoklady jejího naplnění
 • Pravidlo Business Judgement Rule
 • Péče řádného hospodáře ve vybraných oblastech činnosti člena orgánu
 • Péče řádného hospodáře v soudní praxi
 • Důsledky porušení péče řádného hospodáře a možnosti ochrany
 • Střet zájmů člena statutárního orgánu
 • Zákaz konkurence a možnosti modifikace
 • Význam smlouvy o výkonu funkce
 • Dotazy a diskuse

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře.

Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den.

Mgr. Michal Antoš, LL.M.

Mgr. Michal Antoš, LL.M.

působí jako advokát v advokátní kanceláři Šetina, Komendová & Partners. Zabývá se především právem obchodních korporací, problematikou compliance, insolvenčním a závazkovým právem. V oblasti práva obchodních korporací publikoval řadu odborných článků a pravidelně vystupuje na konferencích zaměřených právě na toto téma.

Út 4.6.2024 Út 24.9.2024

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.