Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku

 • JUDr. Adam Zítek, Ph.D. JUDr. Adam Zítek, Ph.D.
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
Út 13.9. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
3 490,00bez DPH
 • Právo
 • Veřejná správa

Stávající soukromoprávní úprava věcných práv k nemovitým věcem, podle poznatků z praxe, stále ještě není veřejností dostatečně zažita.
Jedním z důvodů je zcela nový rozsah věcných práv, které lze sjednat k věcem nemovitým, a která dřívější praxe neznala.
Za nejvýznamnější institut, který byl po mnoha desítkách let navrácen do právního řádu, lze považovat právo stavby.
Ale i ostatní práva, která lze nově sjednat i jako práva věcná, typicky jako vedlejší ujednání u kupní smlouvy, nebo velmi četně používaný institut zákazu zcizení a zatížení, si zaslouží hlubší výklad a zdůraznění pozitiv i negativ.
Výklad bude zaměřen na praktická doporučení pro bezproblémovou a efektivní aplikaci předkládané právní úpravy, a to i ve vazbě na katastr nemovitostí.

Komu je seminář určen

Zájemcům o problematiku nemovitostí, kteří se s ní setkávají ve své praxi. Vhodný je pro zaměstnance obecních úřadů, magistrátů a krajských úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, pro developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod. 

 • Věcná práva k věci cizí a k věci vlastní
  • Vysvětlena bude podstata a definice věcných práv. Základní vlastnosti a charakteristika věcný práv. Rozdíl v objektu věcných práv.
 • Věcná práva jako věc nemovitá a jejich zápisy do katastru nemovitostí
  • Kdy je věcné právo věcí nemovitou. Podstata nehmotné nemovité věci. Dopady do právní úpravy katastru nemovitostí.
 • Právo stavby a jeho specifika
  • Právo stavby bude pojednáno jako systémová výjimka ze superficiální zásady. Budou vysvětleny jeho základní rysy, a to na praktických příkladech. Pojednáno bude o vzniku a zániku práva stavby a o právech a povinnostech z práva stavby. Téma bude postupně nazíráno nejprve z pohledu vlastníka pozemku a poté z pohledu vlastníka práva stavby (stavebníka), neboť jejich zájmy jsou často diametrálně odlišné.
 • Věcná břemena – služebnosti
  • Základní rozdíly mezi služebnostmi a reálnými břemeny s uvedením praktických příkladů. K čemu slouží katalog služebností v občanském zákoníku. Vznik, změna a zánik služebnosti.
 • Věcná břemena – reálná břemena
  • Vznik, změna a zánik reálného břemene. Praktické příklady práv a povinností z reálných břemen.
 • Zajišťovací převod práva
  • Výklad se zaměří na specifickou formu zajištění dluhu formou převodu práva na věřitele. Upozorněno bude na značná úskalí a možnosti zneužití v praxi.
 • Zákaz zcizení a zatížení
  • Budou uvedeny praktické příklady použití tohoto institutu nejen v úvěrových vztazích, ale také při realizaci majetkové politiky obcí.
 • Sjednání výhrady vlastnického práva
  • Výklad se zaměří na možnosti použití tohoto institutu v praxi a na jeho úskalí a omezení.
 • Předkupní právo jako právo věcné
  • Pojednáno bude o věcném předkupním právu ve vztahu k nemovitým věcem, se zvláštním důrazem na zákonné předkupní právo a jeho realizaci. Pozornost bude věnována možným kolizím více předkupních práv a některým dalším praktickým otázkám, včetně důsledků opakovaných změn legislativy.
 • Ostatní možnosti sjednání věcných práv podle občanského zákoníku
  • Probrána budou některá méně častá věcná práva (např. zajišťovací převod práva, koupě na zkoušku, vzdání se práva na náhradu škody na pozemku apod.). Vysvětlen bude rozdíl mezi věcným právem a právem sjednaným jako věcné právo.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

je členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Působí jako advokát a vyučuje v Ústavu práva a právní vědy o.p.s. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií a vysokoškolských učebnic.

Út 13.9.2022

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.