Přeměny obchodních společností – právní, účetní a daňový pohled

 • JUDr. Ing. Lukáš Pěsna JUDr. Ing. Lukáš Pěsna
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • Právo
 • Účetnictví a daně

Na semináři budou přiblíženy vnitrostátní přeměny obchodních společností – fúze, rozštěpení, odštěpení, převod jmění, změna právní formy, a to pro akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Právní pohled bude doplněn o ekonomické (účetní a daňové) aspekty.

Cíl semináře

Pochopení jednotlivých procesů v rámci přeměny, nalezení optimální varianty řešení z hlediska časování, řešení dopadů na strukturu skupiny a jednotlivé společníky, poznání detailního průběhu celého procesu, seznámení s právními náležitostmi v rámci přeměny, objasnění ekonomických aspektů zahajovací rozvahy a její sestavení, obsah komentáře k zahajovací rozvaze, rozbor daňových konsekvencí přeměn.

Komu je seminář určen

Odborné veřejnosti, která v praxi realizuje či plánuje realizovat přeměnu, managementu společnosti, daňovým poradcům, auditorům, účetním.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

 • Podstata přeměn obchodních společností a jednotlivé způsoby přeměn
 • Projekt přeměny a jeho význam
 • Zapojení znalce
 • Informační povinnosti
 • Ochrana věřitelů
 • Postavení zaměstnanců
 • Průběh fúze, rozdělení, převodu jmění na společníka, změny právní formy
 • Rozhodný den a jeho význam
 • Konečné a mezitímní závěrky, závěrky pro ocenění, zahajovací rozvahy
 • Vzájemné vztahy mezi společnostmi účastnících se přeměny
 • Možnosti promítnutí znaleckého přecenění
 • Speciální účetní operace spojené s přeměnou
 • Účetní a daňové povinnosti zúčastněných společností
 • Možnosti dle zákona o daních z příjmů a daňové výhody
 • Správní povinnosti
 • DPH a ostatní daňové konsekvence (daň z příjmů, silniční daň, daň z nemovitých věcí)

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

JUDr. Ing. Lukáš Pěsna

JUDr. Ing. Lukáš Pěsna

je absolventem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích oboru ekonomie a cestovní ruch (Ing.), Panevropské vysoké školy, obor právo (Mgr.) a dále absolvoval rigorózní řízení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (JUDr.). Od roku 2010 pracuje v poradenské společnosti TPA, kde se specializuje se na oblast podnikových transakcí, správy daní, převodních cen a svěřenských fondů. Věnuje se také lektorské činnosti a publikuje odborné články. Je spoluautorem komentáře k novému občanskému zákoníku vydaného nakladatelstvím Wolters Kluwer.