Prodejní dovednosti pro pokročilé

 • Mgr. Rudolf Hadrava Mgr. Rudolf Hadrava
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • Obchod a marketing

Chcete vést dobře a kvalitně obchodní jednání? Orientujete se někdy více na váš výrobek než na zákazníka? Občas se vám stane, že přeslechnete nákupní signály a námitky zákazníků považujete za překážku v uskutečnění obchodu?
Být úspěšným prodejcem/obchodníkem neznamená pouze zákazníka „usmlouvat“. Prodejní dovednosti závisí zejména na správném odhadu typu zákazníka a jeho momentální náladě, na správném načasování nabídky a její jasné a cílené prezentaci a na následné efektivní argumentaci. Velmi důležité je také umění zvládat zákazníkovi námitky a využít je jako příležitost k prodeji.. Umění naslouchat, vyhovět individuálním požadavkům zákazníka také citelně ovlivňuje obchodní jednání. Na našem školení si tyto metody vyzkoušíte a vaše dovednosti prohloubíte.

Cíl semináře

Kurz je koncipován pro obchodníky s praxí a je zaměřen na pokročilé prodejní dovednosti, jako je zvládání náročných klientů a komplikovaných jednání.
Připomenete si strukturu efektivního prodejního rozhovoru a naučíte se vnímat potřeby zákazníka. Seznámíte se se základní typologií zákazníků, s pokročilými technikami zvládání námitek a řešení problematických situací v kontaktu se zákazníkem. Osvojíte si principy zákaznického přístupu, efektivního zjišťování potřeb zákazníka a prodeje pomocí užitků pro zákazníka. Naučíte se pracovat s osobní rovinou vztahu se zákazníkem a seznámíte se s technikami účinné prodejní komunikace pro úspěšné ovlivnění a přesvědčení svých obchodních partnerů. Získáte dovednosti důležité pro úspěšné vedení obchodního rozhovoru, udržení dlouhodobého vztahu se zákazníkem a následný prodej.

Komu je seminář určen

Seminář je určen všem obchodníkům, které zajímá, jak vylepšit svou prodejní strategii. Dále také manažerůma a key account manažerům, kteří vedou nebo se se účastní obchodních jednání nebo vyjednávání.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

 • Strukturovaný prodej
 • Různé prodejní metody
 • Typologie klientů - jednání podle dle typu klienta
 • Přesvědčivá argumentace
 • Jednání s obtížnými klienty
 • Zákazník v právu, emotivní reakce a jejich řešení, reklamace
 • Manipulace a kontramanipulace
 • Základy asertivity
 • Uzavření obchodu, uzavírací metody
 • Práce s klíčovými a VIP klienty

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Mgr. Rudolf Hadrava

Mgr. Rudolf Hadrava

Absolvoval Filosofickou a Pedagogickou fakultu. Původně působil jako pedagog. Následně pracoval ve středně velkých i nadnárodních společnostech, kde získal dlouholeté obchodní, manažerské a lektorské zkušenosti. Je rovněž absolventem řady odborných kurzů zaměřených na oblast manažerských dovedností, obchodní psychologie, obchodních dovedností a mezilidské komunikace. Nabyté zkušenosti nyní uplatňuje na pozici lektora a konzultanta. Jeho lektorská praxe činí 18 let.