Prodejní dovednosti pro začínající obchodní zástupce

 • Mgr. Rudolf Hadrava Mgr. Rudolf Hadrava
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • Obchod a marketing
 • Soft skills - měkké dovednosti

Chcete vést dobře a kvalitně obchodní jednání? Orientujete se někdy více na výrobek než na zákazníka? Občas se vám stane, že přeslechnete nákupní signály a námitky zákazníků považujete za překážku v uskutečnění obchodu?
Špičkovým obchodníkem se člověk nenarodí. Naopak, ti nejlepší obchodníci získali své dovednosti tak, že se
naučili techniky a postupy a postupně se zdokonalili v jejich používání. Než přijdou výborné výsledky a úspěchy je potřeba poznat principy a postupy profesionální přípravy, naučit se jednotlivé kroky prodejního rozhovoru a základní metodiku prodávání. Kurz je zacílen na poznání a procvičení základních dovedností nezbytných pro dlouhodobý úspěch prodejců a obchodníků a zvýšení efektivity jejich prodejní činnosti. Je určen nejen pro začínající obchodní zástupce a prodejce, ale i pro již zkušenější obchodníky, kteří si mohou osvěžit své stávající dovednosti. Kurz ocení i živnostníci, kteří se obchodu věnují sami a chtějí se dozvědět, jak obchod funguje a zlepšit tak své obchodní a prodejní dovednosti.

Cíl semináře

Osvojíte si v praxi ověřenou metodiku vedení prodejního rozhovoru. Naučíte se správné přípravě na jednání a struktuře vedení efektivního prodejního rozhovoru. Osvojíte si dovednost udělat dobrý první dojem a navázat tak vztah se zákazníkem. Budete se správně se ptát, zjišťovat a vnímat potřeby i prodejní potenciál zákazníků. Seznámíte se se  základy obchodní práce, praktického vyjednávání a budete umět správně a efektivně argumentovat pomocí zákaznických užitků a reagovat na zákazníkovi případné námitky. V neposlední řadě se také dozvíte jak dotahovat obchodní případy ke zdárnému konci. Naučíte se pracovat s osobní rovinou vztahu se zákazníkem a seznámíte se s technikami účinné a zajímavé prodejní komunikace pro úspěšné ovlivnění a přesvědčení svých zákazníků. Budete –li tyto znalosti a dovednosti aplikovat ve své obchodnické praxi, rychle poroste vaše prodejní výkonnost a zlepší se výsledky. Zkrátka, naučíte se přemýšlet a jednat jako skuteční obchodníci.

Komu je seminář určen

Seminář je určen pro nové, začínající i stávající obchodní zástupce. Je pro každého, kdo potřebuje přesvědčovat ostatní. Zkušení obchodníci si díky němu mohou osvěžit klíčové principy, z nichž jejich práce vychází. Dále je určen také manažerům, key account manažerům a živnostníkům, kteří vedou nebo se se účastní obchodních jednání nebo vyjednávání.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

 • Postoje a přístupy profesionálního prodejce
 • Sebejistota a suverenita
 • Prodejní pyramida - strukturovaný prodej
 • Příprava na obchodní jednání
 • První dojem a jeho význam
 • 4 základní pravidla obchodní komunikace
 • Navázání vztahu s klientem
 • Zjištění zákazníkových potřeb a přání – umění klást správné otázky
 • Nabídka adekvátního řešení pomocí zákazníkových užitků
 • Zvládání zákazníkových námitek a připomínek a efektivní argumentace
 • Uzavření obchodu – využití správné uzavírací metody
 • Následný servis

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Mgr. Rudolf Hadrava

Mgr. Rudolf Hadrava

Absolvoval Filosofickou a Pedagogickou fakultu. Původně působil jako pedagog. Následně pracoval ve středně velkých i nadnárodních společnostech, kde získal dlouholeté obchodní, manažerské a lektorské zkušenosti. Je rovněž absolventem řady odborných kurzů zaměřených na oblast manažerských dovedností, obchodní psychologie, obchodních dovedností a mezilidské komunikace. Nabyté zkušenosti nyní uplatňuje na pozici lektora a konzultanta. Jeho lektorská praxe činí 18 let.