Online seminář: Profesionální asistentka

 • Bc. Jana Pištorová Bc. Jana Pištorová
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • Soft skills - měkké dovednosti
 • Administrativní profese, asistentky

Jste asistentka, sekretářka, recepční nebo organizujete chod kanceláře? Nároky na profesionalitu těchto profesí stále rostou. Můžete patřit mezi klíčové osoby ve firmě nebo oddělení a významně ovlivňovat chod věcí. Tento seminář poskytuje dovednosti důležité pro tyto profese. Od organizace práce a času, až po efektivní komunikaci, řešení nepříjemných situací, společenskou etiketu a úpravu Vašeho zevnějšku. Seminář bude ušit na míru z Vašich konkrétních situací v jednání s lidmi. Než teorie, budeme si věci zkoušet, trénovat, diskutovat. Výsledkem bude, že si odnesete nástroje, jak řešit některé Vaše problémové situace lépe a efektivněji.

Cíl semináře

Po absolvování tohoto semináře budete připraveni: efektivně - bez strachu nebo agrese komunikovat se svými spolupracovníky, nadřízenými i klienty. Budete oporou a nedílnou součástí svého pracovního týmu. Uvědomíte si svoji důležitost Vašeho přispívání k vytváření firemní kultury a image společnosti, svojí důležitou roli ve společnosti a budete připraveni ji vyzařovat. Budete rozvíjet schopnost vycházet s lidmi. Účinně uplatňovat zásady úspěšné komunikace, aplikovat principy řešení problémů, lépe organizovat svoji práci a vykonávat svoje každodenní úkoly. V příjemné atmosféře načerpáte sílu a chuť dělat svoji práci dobře a s radostí. Vyměníte si cenné zkušenosti s ostatními lidmi, stejně profesně zaměřenými. A vyzkoušíte si různé nové způsoby řešení situací.

Komu je seminář určen

Sekretářkám, asistentkám, které chtějí zdokonalit své profesionální schopnosti, pracující v soukromém i veřejném sektoru. Sekretářkám, osobním asistentkám ředitelů a manažerů. Asistentkám, kde jsou kladeny vyšší nároky na jednání s lidmi, na koordinaci schůzek a jednání členů týmů. Asistentkám, jejichž součástí pracovní činnosti je práce s informacemi a jejich předáváním. Recepčním ve společnostech, kteří mají zodpovědnost za plynulý a efektivní chod kanceláře.

Program

Dvoudenní živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • role asistentky, sekretářky a recepční ve společnosti
 • osobní image a firemní kultura
 • představování se, oslovování, přivítání a rozloučení se s klientem, základy společenského vystupování a etikety, oblékání v zaměstnání, používání titulů, funkcí
 • loajalita ke společnosti
 • komunikační dovednosti – základy úspěšné komunikace se zákazníky, spolupracovníky, s nadřízeným a vedením společnosti
 • empatie jako důležitá dovednost
 • fenomén prvního dojmu
 • pozitivní vystupování
 • význam řeči těla a jeho využití v komunikaci
 • jasná stručná a výstižná komunikace
 • přijímání informací a nezkreslené předávání informací dál
 • komunikace s různými typy osobností
 • komunikace po telefonu
 • telefon jako pracovní prostředek
 • zvládání obtížných situací, asertivní jednání
 • prevence řešení konfliktních situací
 • jak ovlivnit vztahy s různými lidmi
 • vyřizování stížností, reklamací
 • sdělování nepříjemných informací
 • trénink jednání v různých situacích z praxe účastníků
 • modelové situace nebo situace z praxe účastníků s následným rozborem a zpětnou vazbou ostatních a lektorky
 • time management
 • základy dobrého plánování času
 • organizace práce
 • zvládání stresu

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Bc. Jana Pištorová

Bc. Jana Pištorová

Agilní koučka (Certifikovaný Scrum master od Scrum Alliance). Konzultantka, trenérka a koučka s 15letou praxí. Specializuje se na komunikaci a její problematiku, konflikty, různé typy manažerských rozhovorů, osobnostní rozvoj zaměstnanců, péči o zákazníka, přesvědčivé vystupování, rozvoj týmů, vztahy na pracovišti, firemní kulturu na pracovišti, Time management, zvládání stresu, lektorské dovednosti. Programy vede interaktivní tréninkovou metodou – klade důraz na prožitkovou zkušenost. Čerpá ze svých životních a pracovních zkušeností s jednáním a spoluprací s lidmi a z dlouholeté manažerské, personalistické i týmové praxe.