Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu Stavebního zákona

 • Ing. Jiří Blažek Ing. Jiří Blažek
V současné době neexistují žádné termíny
 • Výroba
 • Stavebnictví

Vady dokumentace jak staveb, tak samostatných věcí a zařízení ve stavbě je nutné odstranit od prvopočátku projektové dokumentace a výkazu výměr ve smlouvě. Opomenutí způsobuje obtíže při uvedení do majetku vlastníka při následných daňových kontrolách.

Cíl semináře

Potenciální problémy vznikají nepřesným užíváním pojmů a názvů již od výrazu projektant, projektová dokumentace, závaznost výkazu výměr a jejich definice technických parametrů, technologie atd. Na nabízeném semináři budou tyto výrazy a pojmy definovány.

Komu je seminář určen

Seminář je určen odborníkům z přípravy a realizace staveb, evidování, zatřiďování a odpisování majetku. 

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

 • Novela zákona č. 169/2018 Sb. o urychlení výstavby dopravních, vodních, elektrických a elektronických sítí
 • Vyhl. č. 146/2008 Sb., projektová dokumentace dopravních staveb
 • Vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhl. č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace pro veřejné zakázky
 • Druhy dokumentace
 • Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.
 • Novela stavebního zákona (NSZ) – úprava správních řízení, požadavky na dokumentaci
 • Projektová dokumentace je nutná pro správné stanovení cen a hodnot u smluv, veřejných zakázek a ohodnocení majetku
 • Co je projektová dokumentace a co není projektovou dokumentací
 • Kam zařadit studie, stavební záměry, zadávací dokumentace pro veřejné zakázky
 • Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů apod.
 • Autorství, autorská práva, licenční smlouvy
 • Duševní vlastnictví – technická práva
 • Co je součástí a příslušenstvím projektové dokumentace ze:
  • Stavebního zákona
  • Občanského zákoníku
  • Zákona o veřejných zakázkách
  • Účetních a daňových předpisů
 • Ceny, ceny obvyklé, hodnoty v dokumentaci, hodnota věci
 • Cenové předpisy a výkazy výměr
 • Jakost dokumentace, vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku
 • Průzkumy, zkoušky, měření, revize nezbytné v dokumentaci
 • Smlouvy o dílo, smlouvy s nehmotným výsledkem, typové smlouvy, jejich obsah a rozsah
 • Bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a ochrana životního prostředí
 • Dokumentace pro územní plány, regulační plány, územní studie
 • Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas, ohlášení prací, oprav, udržování
 • Správní řízení
 • Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí, staveb na cizím pozemku – Občanský zákoník (NOZ)
 • Povinnosti zpracovatele projektové dokumentace, jednatele a stavebníka podle NSZ a NOZ
 • Dokumentace a projednávání EIA, sloučená řízení
 • Nařízení EP a RADY EU č. 305/2011 Sb., o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh – uplatnění v dokumentaci
 • Novela zákona č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Ing. Jiří Blažek

Ing. Jiří Blažek

Certifikovaný lektor v oblasti investiční výstavby, stavebního zákona, účetních a daňových otázek reprodukce majetku, smluv a cen, veřejných zakázek a Občanského zákoníku a správního řádu. Autor několika odborných publikací, např. Stavební zákon (600 stran A4).