Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona

 • Ing. Jiří Blažek Ing. Jiří Blažek
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
St 9.11. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
3 490,00bez DPH
 • Stavebnictví

Vady dokumentace jak staveb, tak samostatných věcí a zařízení ve stavbě je nutné odstranit od prvopočátku projektové dokumentace a výkazu výměr ve smlouvě. Opomenutí způsobuje obtíže při uvedení do majetku vlastníka při následných daňových kontrolách. Co vše má obsahovat projektová dokumentace tak aby splnila aktuální právní předpisy? Na tomto školení se seznámíte s problematikou projektové dokumentace. Budete seznámeni s druhy dokumentace, vybranými činnostmi ve výstavbě nebo ekonomickou částí dokumentace.

Cíl semináře

Potenciální problémy vznikají nepřesným užíváním pojmů a názvů již od výrazu projektant, projektová dokumentace, závaznost výkazu výměr a jejich definice technických parametrů, technologie atd. Na nabízeném semináři budou tyto výrazy a pojmy definovány.

Komu je seminář určen

Seminář je určen pro pracovníky investorských, inženýrských, dodavatelských a projektových organizací, pracovníkům odborů výstavby a správy majetku.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.
 • Novela vyhl. č. 583/2020 Sb., dokumentace liniových dopravních staveb
 • Vyhl. č. 146/2008 Sb., projektová dokumentace dopravních staveb, Novela 251/2018 Sb.
 • Vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb,
 • Vyhl. č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace pro veřejné zakázky, zák. č. 403/2020 Sb.
 • Druhy dokumentace, odpovídající správní řízení pro UR, SP, DP, pasport
 • Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., ukončena účinnost k 31.12.2020
 • Novela stavebního zákona (NSZ) – úprava správních řízení, požadavky na dokumentaci
 • Projektová dokumentace je nutná pro správné stanovení cen a hodnot u smluv, veřejných zakázek a ohodnocení majetku, daně a účetnictví
 • Co je projektová dokumentace a co není projektovou dokumentací
 • Kam zařadit studie, stavební záměry, zadávací dokumentace pro veřejné zakázky
 • Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů, apod. Závaznost ČSN, technických předpisů, odkazů na soudní rozhodnutí
 • Autorství, autorská práva, licenční smlouvy
 • Duševní vlastnictví – technická práva. Patenty - ochranné známky
 • Co je součástí a příslušenstvím projektové dokumentace ze:
 • Stavebního zákona, Novely st. zákona č. 403/2020 - nabíjecí stanice - elektro, vodíkové.
 • Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., včetně novel
 • Zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 včetně novel
 • Účetních a daňových předpisů, vyhl. č. 310/2020 Sb., ZDP č. 540/2020, č. 602/2020 Sb.
 • Ceny, ceny obvyklé, hodnoty v dokumentaci, hodnota věci.
 • Cenové předpisy a výkazy výměr, základní 4 cenové předpisy
 • Vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku.
 • Průzkumy, zkoušky, měření, revize nezbytné v dokumentaci, odpovědná osoba
 • Smlouvy o dílo, smlouvy s nehmotným výsledkem, typové smlouvy, jejich obsah a rozsah.
 • Bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a ochrana životního prostředí, EIA, SEA.
 • Dokumentace pro územní plány, regulační plány, územní studie, změny ÚP, podrobnost ÚP
 • Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas, ohlášení prací, oprav, udržování.
 • Správní řízení, Správní řád zák. č. 500/2004 Sb. novela
 • Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí, staveb na cizím pozemku – Občanský zákoník (NOZ). Katastr nemovitostí - závazné a nezávazné údaje.
 • Povinnosti zpracovatele projektové dokumentace, jednatele a stavebníka podle NSZ a NOZ.
 • Dokumentace a projednávání EIA, sloučená řízení
 • Nařízení EP a RADY EU č. 305/2011 Sb., o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh – uplatnění v dokumentaci.
 • Dokumentace k technickým zařízením, vyhrazená technická zařízení
 • Nový stavební zákon a předpisy související, zákon č. 284/2021 Sb.
 • Jakost dokumentace, odpovědnost smluvní, zákon č. 89/2012 Sb.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 

Ing. Jiří Blažek

Ing. Jiří Blažek

Certifikovaný lektor v oblasti investiční výstavby, stavebního zákona, účetních a daňových otázek reprodukce majetku, smluv a cen, veřejných zakázek a Občanského zákoníku a správního řádu. Autor několika odborných publikací, např. Stavební zákon (600 stran A4).

St 9.11.2022

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.