Role mistra / vedoucího provozu

  • Mgr. Rudolf Hadrava Mgr. Rudolf Hadrava
V současné době neexistují žádné termíny
  • Výroba
  • Průmysl

Role mistra/vedoucího výroby je pro organizaci důležitá: řeší jak požadavky zákazníka (dodat produkt, služby), tak požadavky zainteresovaných stran – zejména majitelů, vedení. Své požadavky (a očekávání) k němu směřují i podřízení – zajištění práce, komfort, ocenění. Musí zvládat tento střet požadavků a často i zájmů. Jako střední článek řízení a zároveň jako leader pracovní skupiny určuje vhodné příležitosti k podnikání, k rozvoji organizace, stanovuje nejlepší prostředky motivace pracovníků s ohledem na danou situaci a čas. Inspiruje, vytváří příznivé klima pro práci. Fungující pracovní tým v první linii, jeho vedení a motivace potom představují pro každou firmu nezbytnou základnu pro dosahování jejích firemních cílů.

Cíl semináře

Lidé, kteří se na nejnižší řídící pozice vypracovali z nejlepších operátorů, zůstávají srdcem stále jedněmi ze svých původních týmů. Tento kurz účastníkům pomůže k tomu, že mohou zůstat stále jedněmi „z nich“ a přitom se stát odpovědnými členy managementu firmy. Dokážou dobrovolně a ochotně spolupracovat na naplňování firemních vizí, strategií a cílů a stávají se „zlatem firmy“. Získají znalosti a dovedností pro výkon náročné funkce managementu v první linii. Dozví se, jaké jsou rozdílné i spojující prvky mezi vůdcem a vedoucím a získají tipy, jak si vybudovat větší autoritu. Uvědomí si, jaká je jejich role v pracovním týmu a získají tipy, jak fungující tým vybudovat. Podaří-li se ve firmě zapojit lídry na prvních liniích řízení do identifikace a řízení slabých míst výrobního procesu, je firma na nejlepší cestě k trvalé prosperitě.

Komu je seminář určen

Seminář je určen všem mistrům, vedoucím pracovních týmů, vedoucím výroby malých firem, výrobním dispečerům, technologům, team lídrům, kteří působí v první linii řízení zaměstnanců. Všem, jejichž pozice vyžaduje optimální a citlivé vedení a řízení a součástí jejich práce je komunikace s operátory a dalšími zaměstnanci.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

  • Osobnost a role mistra a jeho kompetence.
  • Nároky kladené na mistra/vedoucího ve výrobní firmě - znát firmu a orientovat se v ní.
  • Leader a manažer - mít nebo budovat profesní autoritu.
  • Pozice mistra/vedoucího v pracovním kolektivu (týmu) - poradit si s každodenními problémy.
  • Týmová spolupráce a její budování.
  • Jaké úlohy mistr/vedoucí plní ve výrobní společnosti - táhnout s firmou za jeden provaz.
  • Trénink.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Mgr. Rudolf Hadrava

Mgr. Rudolf Hadrava

Absolvoval Filosofickou a Pedagogickou fakultu. Původně působil jako pedagog. Následně pracoval ve středně velkých i nadnárodních společnostech, kde získal dlouholeté obchodní, manažerské a lektorské zkušenosti. Je rovněž absolventem řady odborných kurzů zaměřených na oblast manažerských dovedností, obchodní psychologie, obchodních dovedností a mezilidské komunikace. Nabyté zkušenosti nyní uplatňuje na pozici lektora a konzultanta. Jeho lektorská praxe činí 18 let.