Rozhodování valné hromady společnosti a rozdělování zisku

 • Mgr. Michal Antoš, LL.M. Mgr. Michal Antoš, LL.M.
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
St 19.6. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 990,- Kč bez DPH
Čt 3.10. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 990,- Kč bez DPH
 • Management
 • Právo

V oblasti práva obchodních korporací dochází v posledních letech k významným změnám, které mají vliv na realizaci valných hromad i na rozhodování při nakládání se ziskem společnosti. Společně projdeme legislativní požadavky s důrazem na aktuální změny, ale i rozhodnutí soudů, která vyjasnila některé doposud sporné otázky. Pozornost bude zaměřena především oblastem, jejichž znalost je pro členy statutárních orgánů a společníků nezbytná. Při porušení zákonných podmínek totiž hrozí významné sankce.

Cíl semináře

Proces rozhodování valné hromady a rozdělování zisku doznal po novele zákona o obchodních korporacích významných změn. Některá ustanovení zákona byla dále podrobena výkladu Nejvyššího soudu. Zaměříme se na aktuální změny a zmíníme i předpisy, které nabyly účinnosti v roce 2023 a které mají postupy upřesnit. Na semináři představíme, jak se vyvarovat nejčastějších chyb při svolávání a rozhodování valné hromady a jak zajistit, aby usnesení valné hromady bylo přijato v souladu se zákonem. Zvláštní pozornost přitom bude věnována procesu naložení se ziskem valné hromady.  Shrneme způsoby, jak může valná hromada přijímat rozhodnutí v různých situacích s ohledem na práva společníků a akcionářů. Projdeme jednotlivé fáze rozdělení a výplaty zisku – od vyplácení záloh, určení limitního podílu na zisku společníků až k případnému vracení neoprávněně vyplaceného podílu. Cílem je představit možnosti, jak zajistit rozdělení zisku v souladu se zákonem a jaké kroky by měl podstoupit statutární orgán, aby neporušil při vyplácení zisku péči řádného hospodáře.

Komu je seminář určen

Seminář je určen především pro členy statutárních orgánů a společníky/akcionáře ve společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Působnost valné hromady
 • Svolání a průběh valné hromady – náležitosti dle aktuálních požadavků
 • Rozhodování distančním způsobem
 • Neplatná a zdánlivá usnesení a možnosti obrany
 • Specifická rozhodnutí valné hromady
 • Principy a rozdíly rozdělování zisku v osobních a kapitálových společnostech
 • Rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti
 • Zálohy na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích
 • Pravidla pro určení maximální částky pro rozdělení zisku a jiných zdrojů
 • Důsledky nevyplacení dosaženého zisku
 • Kdy dochází k porušení pravidel pro vyplácení zisku a jiných vlastních zdrojů
 • Dotazy a diskuse

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře.

Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den.

Mgr. Michal Antoš, LL.M.

Mgr. Michal Antoš, LL.M.

působí jako advokát v advokátní kanceláři Šetina, Komendová & Partners. Zabývá se především právem obchodních korporací, problematikou compliance, insolvenčním a závazkovým právem. V oblasti práva obchodních korporací publikoval řadu odborných článků a pravidelně vystupuje na konferencích zaměřených právě na toto téma.

St 19.6.2024 Čt 3.10.2024

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.