Softskills profesionální asistentky manažera

 • PhDr. Lenka Kolajová PhDr. Lenka Kolajová
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management

Asistentky jsou pravé ruky svých šéfů. Musí umět motivovat sebe sama i své spolupracovníky, stejně jako jednat s lidmi na rozmanitých pozicích. Proto, aby svou náročnou profesionální roli zvládaly, potřebují dostatečné sebevědomí a sebejistotu. Perfektně zacházet, připravovat a komunikovat informace i stanoviska a suverénně zastupovat šéfa /nebo dokonce celý tým.

Cíl semináře

Dozvíte se, jak efektivně plnit Vaše pracovní povinnosti a úkoly.
Naučíte se zásadám efektivní komunikace tváří v tvář i po telefonu.
Získáte informace o tom, jak vycházet s různými typy osobností, abyste se vyhnuly nedorozumění, případně konfliktu.
Najdete inspirace, jak konkrétně pracovat s návštěvou, nachystat pohoštění a zvládnout organizační povinnosti.
Poradíme Vám, jak vytvořit tu správnou profesionální image.

Komu je seminář určen

Asistentkám manažerů, ředitelů, představenstva, vedení firmy, projektových týmů, odborných útvarů, které se chtějí postavit novým pracovním výzvám a rozšířit své soft skills kompetence.
Pro všechny, které chtějí být nepostradatelnou oporou svého šéfa.

Program

Dvoudenní seminář 9:00 - 15:30 hod

1. den

 • Firma a já - asistentka a její role ve společnosti
  • Profesionální role aneb jaká by měla být profesionální asistentka?
  • Profesní kontra osobní role a jejich nebezpečí
  • Víte, jak působíte? Význam prvního dojmu pro další úspěšné jednání a kontakt
 • Sebepoznání a sebedůvěra
  • Poznejte své přednosti a slabosti
  • Jak efektivně skloubit pracovní roli a svou osobnost?
  • Umění stanovit hranice a říci ne
 • Jak vyjít s různými typy lidí?
  • Správný odhad typu člověka je začátek úspěchu dobrého pracovního vztahu
  • Druhy chování a rozpoznání různých typů „šefů“ i kolegů
  • Typologie a test, vlastní analýza
  • Jak ovlivní typ osobnosti Vaše vzájemné pracovní jednání?
  • Tipy a triky, jak pochopit různé typy osobností a předejít zbytečným konfliktům
 • Profesionální komunikační techniky - umění jednat s lidmi
  • Zásadní pravidla efektivní a srozumitelné komunikace
  • Jak využít neverbální komunikaci
  • Umění říci „ne“
  • Small talk – umění lehké konverzace, péče o návštěvy
  • Jak profesionálně telefonovat

 2. den 

 • Vztahové strategie aneb jednání v náročných komplikovaných situací
  • Naslouchání jako základní předpoklad shody a dobrého porozumění
  • Umění ptát se
  • Vztahové strategie jednání - pasivitu, agresivita, manipulace nebo partnerství?
  • Jak rozpoznat, že jste manipulováni a jak se manipulaci bránit?
  • Test a film, příklady z praxe i ze života
 • Obtížné situace - příklady z Vaší praxe
  • Zvládání a prevence konfliktů, hledání dohody a spolupráce
  • Prevence a způsoby řešení konfliktů
  • Plán dalšího rozvoje

 

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka po oba dny. 

PhDr. Lenka Kolajová

PhDr. Lenka Kolajová

Vystudovala Univerzitu Karlovu, fakultu filosofickou, obor psychologie. Prošla pětiletým psychoanalytickým výcvikem při Institutu Aplikované Psychoanalýzy. Absolvovala v rámci celoživotního vzdělávání studium se zaměřením na Aplikovanou sociální psychologii. Získala klinickou praxi jako terapeut a diagnostik v Psychiatrické léčebně v Bohnicích při léčbě závislostí. Pracovala jako manažer pro lidské zdroje v soukromém sektoru. Působila jako poradce a spolupracovník personálně poradenských společností. Od roku 1996 působí jako nezávislý poradce, lektor a kouč manažerských a sociálních dovedností. Vyučuje při Bussines Institutu – MBA soft skills. Pracuje na projektech, a výcvikových programech pro významné společnosti na našem i zahraničním trhu. Publikuje v odborných časopisech a trvale spolupracuje s nakladatelstvím Burda Media a Wolters Kluwer ČR. Je autorkou 3 e-learningových kursů.V roce 2006 vydala v nakladatelství Grada Publishing knihu Týmová spolupráce.