Specifika daní a účetnictví ve stavebnictví – příklady z praxe

 • Ing. Lenka Kruntorádová, MBA Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
 • Účetnictví a daně
 • Stavebnictví

Stavebnictví má z hlediska účetnictví a daní svá vlastní specifika. Na tomto semináři si na praktických příkladech a konkrétních problémech z praxe tato specifika detailně probereme.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s účetním a daňovým režimem výstavby a prodeje nemovitostí a jejich pronájmu a s pravidly týkajícími se uplatňování snížené sazby daně, případně osvobození od daně. Zaměříme se zejména na praktické příklady účtování stavebních prací a DPH ve stavebnictví s vazbou na KH. Dále na novelu ZOKu a daňový balíček platný od 1.1.2022, výhled na rok 2023.

Komu je seminář určen

Seminář je určen účetním, majitelům nemovitostí, ekonomům, daňovým poradcům, stavebním firmám nebo developerům.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Úvod - aktuální legislativní stav, Směrnice Rady, judikatura ESD, rok 2022
 • Předmět daně, osvobozená plnění, základ daně, datum uskutečnění zdanitelného plnění, místo plnění u služeb souvisejících s nemovitostí, stavební práce mimo tuzemsko, nemovitosti mimo ČR a DPH, registrace k DPH mimo tuzemsko
 • Vymezení základních pojmů dle NOZ- byt, bytový dům, rodinný dům, byt pro sociální bydlení, dům pro sociální bydlení, rodinný dům pro sociální bydlení, místnost, věc, součást věci, příslušenství věci, příslušenství bytu, nedokončené stavby
 • Stavební a montážní práce, opravy dokončených staveb – režim dle § 92e-RPDP vzory daňových dokladů, zaúčtování, zálohové platby, opravné doklady
 • Sazby daně u stavebních nebo montážních prací, u oprav, údržby, změn dokončených staveb a jejich příslušenství a u výstavby nových objektů, sazby daně při převodu nemovitosti, sazby daně při zřízení věcného břemene
 • Informace GFŘ k přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví,
 • Klasifikace CZ- CPA 41 až 43 a její problematika v praxi
 • Nemovitosti-dodání stavby a pozemku, právo stavby a DPH, pětiletý test, osvobození, RPDP
 • Informace GFŘ k DPH u nemovitostí
 • Úprava odpočtu daně od 1.1.2021 v souvislosti s pronájmem bytových prostor
 • Nájemní vztahy a DPH
 • Dlouhodobý majetek - pozemky, stavby, zařízení - vstupní ceny, vykazování, odpisy, inventarizace
 • Leasing nemovitostí
 • Nedokončená výroba ve stavebnictví
 • Fakturace ve stavebnictví - zálohy, evidence pohledávek, zádržné, smluvní pokuty
 • Financování staveb - dotace, úvěry, půjčky
 • Daň z nemovitostí - základní pravidla
 • Zrušení daně z převodu nemovitosti - důsledky zrušení
 • Dotazy a diskuse

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů.