Specifika účetnictví a daní u příspěvkových organizací

 • Ing. Lenka Kruntorádová, MBA Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
Po 11.12. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 770,00bez DPH
 • Účetnictví a daně
 • Veřejná správa
 • Příspěvkové organizace, zdravotnictví, školství

Účetnictví a daňová problematika má u příspěvkových organizací svá vlastní specifika. Na tomto semináři si na praktických příkladech a konkrétních problémech z praxe tato specifika detailně probereme. Dozvíte se, jak se postavit k majetku a závazkům v PO, jak naložit s inventarizačními rozdíly, jak můžete či musíte pracovat s hlavní a vedlejší hospodářskou činností PO nebo jak ovlivní vaše účetnictví transfery.

Cíl semináře

Po absolvování tohoto semináře pro vás nebude účetní závěrka „strašákem“ ale logickým závěrem vaší celoroční práce. Budete vědět, jak si závěrkové práce uspořádat, aby na sebe navazovaly, a tak vám šetřily čas a jak připravit základ závěrky pro daňového poradce a pro její zveřejnění. Při závěrkových pracích vás nepřekvapí žádná změna předpisů.

Komu je seminář určen

Seminář je určen účetním a ekonomickým pracovníkům, kteří vedou podvojné účetnictví v PO a pro sestavení účetní závěrky potřebují metodickou podporu.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Legislativní rámec 
 • ČUS pro PO - zejména 703, 704, 708, 709 a 710, pomocný analytický přehled - poslední změny
 • Technická vyhláška č. 383/2009 Sb. 
 • Musíme vést podvojné nebo jednoduché účetnictví?
 • Účetnictví v plném či zjednodušeném rozsahu?
 • Specifika účtování PO
 • Dotace, příspěvky, dary a granty
 • Fondy, transfery
 • Majetek a jeho složité případy účtování - bezúplatné předání, ocenění, investiční transfer
 • Odpisy majetku, odpisový plán, kategorizace, definice zbytkové ceny, tvorba inv. fondu
 • Věcná břemena, technická zhodnocení majetku
 • Rozpočet a jeho plnění
 • Účtování hlavní a doplňkové činnosti, směrnice pro členění společných nákladů
 • Zdaňování PO - široký a úzký základ daně, veřejně prospěšný poplatník
 • Příjmy z pronájmu a reklam
 • Zdaňování a účtování bezúplatných příjmů (darů) 
 • Optimalizace hospodářského výsledku a cashflow koncem roku
 • Inventarizace majetku a zúčtování inventarizačních rozdílů
 • Postup při sestavení účetní závěrky, zpracování výkazu, schvalování závěrky
 • Finanční kontrola, vnitřní kontrolní systém
 • Veřejný výdaj, veřejnoprávní kontrola
 • Sankce za porušení rozpočtové kázně a jejich řešení – pokyn GFŘ o prominutí sankcí
 • Nejčastější chyby v účetnictví a daních PO
 • DPH a PO - e-commerce
 • Komunikace se správcem daně
 • Dotazy a diskuse

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den.

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů.

Po 11.12.2023

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.