Specifika účetnictví a daní u příspěvkových organizací včetně změn v roce 2024

 • Ing. Lenka Kruntorádová, MBA Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
 • Účetnictví a daně
 • Veřejná správa
 • Příspěvkové organizace, zdravotnictví, školství

Účetnictví a daňová problematika má u příspěvkových organizací svá vlastní specifika. Na tomto semináři si na praktických příkladech a konkrétních problémech z praxe tato specifika detailně probereme. Dozvíte se, jak se postavit k majetku a závazkům v PO, jak naložit s inventarizačními rozdíly, jak můžete či musíte pracovat s hlavní a vedlejší hospodářskou činností PO nebo jak ovlivní vaše účetnictví transfery. Probereme samozřejmě také změny v roce 2024.

Cíl semináře

Po absolvování tohoto semináře pro vás nebude účetní závěrka „strašákem“ ale logickým závěrem vaší celoroční práce. Budete vědět, jak si závěrkové práce uspořádat, aby na sebe navazovaly, a tak vám šetřily čas a jak připravit základ závěrky pro daňového poradce a pro její zveřejnění. Při závěrkových pracích vás nepřekvapí žádná změna předpisů.

Komu je seminář určen

Seminář je určen účetním a ekonomickým pracovníkům, kteří vedou podvojné účetnictví v PO a pro sestavení účetní závěrky potřebují metodickou podporu.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Legislativní rámec 2024 - vyhláška 410/2009 Sb. a její změna od 1. 1. 2024 - ČÚS, ZÚ - poslední změny
 • ČÚS pro příspěvkové organizace - zejména 703, 704, 708,709 a 710, pomocný analytický přehled - poslední změny
 • Technická vyhláška č 383/2009 Sb. - poslední změny - vyhláška pro rok 2024 - termíny
 • Musíme vést podvojné nebo jednoduché účetnictví?   
 • Účetnictví v plném či zjednodušeném rozsahu
 • Specifika účtování p.o.
 • Dotace, příspěvky, dary, granty
 • FKSP jeho pravidla v roce 2024
 • Fondy, transfery
 • Majetek a jeho složité případy účtování - bezúplatné předání, ocenění, investiční transfer
 • Odpisy majetku, odpisový plán, kategorizace 2015, definice zbytkové ceny, tvorba investičního fondu
 • Věcná břemena, technická zhodnocení majetku
 • Rozpočet a jeho plnění
 • Účtování hlavní a doplňkové činnosti, směrnice pro členění společných nákladů
 • Zdaňování p.o. - široký a úzký základ daně, veřejně prospěšný poplatník, novela ZDP od 2021
 • Příjmy z pronájmu a reklam
 • Zdaňování a účtování bezúplatných příjmů (darů) 2023 a 2024
 • Optimalizace hospodářského výsledku a cashflow koncem roku
 • Inventarizace majetku a zúčtování inventarizačních rozdílů
 • Postup při sestavení účetní závěrky, zpracování výkazu, schvalování závěrky
 • Finanční kontrola, vnitřní kontrolní systém
 • Veřejný výdaj, veřejnoprávní kontrola
 • Sankce za porušení rozpočtové kázně a jejich řešení - pokyn GFŘ o prominutí sankcí
 • Nejčastější chyby v účetnictví a daních p.o.
 • DPH a p.o. - e-commerce 2021, změny v DPH 2023 a 2024
 • Komunikace se správcem daně od 1. 1. 2021
 • Dotazy diskuse

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den.

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů.