Specifika účtování pro lékaře včetně změn v roce 2024

 • Ing. Lenka Kruntorádová, MBA Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
Po 30.9. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 770,- Kč bez DPH
 • Účetnictví a daně
 • Zdravotnictví

Zdravotnictví má z hlediska účetnictví a daní svá vlastní specifika. Na tomto semináři si na praktických příkladech a konkrétních problémech z praxe tato specifika detailně probereme. Součástí semináře budou samozřejmě také změny v roce 2024, vyvolané aktuální legislativou.

Cíl semináře

Cílem semináře je průřezové vysvětlení účtování a souvisejících daňových předpisů v segmentu zdravotnictví – konkrétně pro soukromé lékařské praxe účtující podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. (pro podnikatele).

Komu je seminář určen

Seminář je určen lékařům a jejich účetním – pokud se jedná o lékařskou praxi OSVČ, s.r.o. nebo a.s.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.
 • Ziskové a neziskové lékařské subjekty - rozlišení účto a daně - podnikatel, veřejně prospěšný poplatník
 • Hlavní specifika lékařských služeb v účetnictví
 • Problémy při fakturaci služeb a jejich vyúčtování s pojišťovnami
 • Správné účtování faktur vydaných za služby lékařů
 • Lékaři jako fyzické osoby a jejich lékařská praxe
 • Paušální odpočty u fyzických osob
 • Zdanění souběhu příjmů u fyzických osob a jejich optimalizace
 • Porovnání daňového zatížení OSVČ a zaměstnance
 • Převod fyzické osoby na s.r.o.
 • Převody a dědění lékařské praxe - daňové a účetní dopady
 • Goodwill, badwill a oceňovací rozdíl - účtování a daně
 • Účetnictví lékařského s.r.o.
 • Účetní závěrka dle velikosti s.r.o.
 • Účetní závěrka v době války na Ukrajině a v Izraeli
 • Zdravotnictví a dary, dotace
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob
 • Daňová optimalizace při zpracování přiznání
 • Spolupracující osoby, rodinný podnik
 • Nájemní vztahy a lékaři, daňové a účetní dopady nájmu
 • Daň z přidané hodnoty ve zdravotnictví
 • Co je osvobozenou a co je zdaňovanou činností?
 • Krácení DPH pomocí koeficientu, úpravy odpočtu daně, vyrovnání odpočtu DPH
 • Daňové doklady
 • Režim tuzemského RPDP
 • Sazby DPH ve zdravotnictví, novelizace sazeb 2023 a 2024
 • DPH u pracovních prohlídek, lázní a nájmu
 • Příklady DPH u činností lékaře
 • Soukromí zdravotníci a jejich mzdy, pracovní cesty
 • Nákupy majetku ve zdravotnictví - účto, daně
 • Zrychlené odpisy HIM, mimořádné odpisy
 • Zákon o obchodních korporacích a lékařské společnosti
 • Systém Moje daně a Daňová informační schránka
 • Dotazy diskuse

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů.

Po 30.9.2024

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.