Společník a jednatel z účetního a daňového pohledu

 • Ing. Lenka Kruntorádová, MBA Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • Účetnictví a daně

Na tomto semináři se rychle zorientujete v oblasti novinek v daňové problematice s. r. o. pro rok 2018 a 2019. Dále probereme možnosti daňové optimalizace společníků a jednatelů a jejich s. r. o., a to na celé řadě příkladů z praxe. V neposlední řadě se budeme věnovat nejčastějším chybám v oblasti účetnictví a daní včetně jejich náprav u dané problematiky.

Cíl semináře

Stávající či potencionální statutárové se na školení dozvědí jakým způsobem co nejoptimálněji řídit svou společnost a jak nastavit kontrolní mechanismy při jejím spravování, tak aby byla řízena s péčí řádného hospodáře. Bude kladem důraz na nejfrekventovanější problémy a povinnosti statutára, týkající se účetní závěrky s. r. o. - odpovědnost, schvalování, zveřejňování včetně řešení konkrétních problémů posluchačů.

Komu je seminář určen

Seminář je určen ekonomům, finančním manažerům, majitelům firem, finančním účetním, daňovým poradcům a dalším pokročilým zájemcům - neprávníkům, kteří se chtějí rychle zorientovat v rozsáhlých změnách, které od 1. 1. 2014 vstoupily v platnost v souvislosti s rekodifikací soukromého práva

Program

Celodenní seminář 9:00 - 16:00 hod

 • Legislativní rámec, změny v roce 2018 a 2019
 • Zakládání s. r. o. – výše základního kapitálu
 • Porovnání daňového zatížení společníka s. r. o. a společníka v. o. s., popř. fyzické osoby
 • Převod fyzické osoby na s. r. o.
 • Výplata podílu na zisku v ČR, do zahraničí, podíl v cizí měně
 • Podíl mezi mateřskou a dceřinou společností, prolomení zákazu řetězení
 • Převod obchodního podílu z daňového a účetního hlediska
 • Odměna jednatele a její zdanění, výše odměny jednatele, smlouva o výkonu funkce
 • CN jednatelů a společníků, další možné benefity
 • Souběh funkcí jednatele a ředitele společnosti po 1. 1. 2014
 • Fakturace jednatele a společníka do vlastní společnosti
 • Převody majetku mezi spojenými osobami po roce 2014
 • Definice spojených osob dnes a po 1. 1. 2014
 • Valná hromada společnosti – podklady, svolávání
 • Uplatnění daňové ztráty při podstatné změně ve složení společníků
 • Ukončení účasti společníka v s.r.o. po 1. 1. 2014
 • Podíl na likvidačním zůstatku 
 • Vypořádací podíl – výše, zdanění
 • Dědění obchodního podílu
 • Příplatková povinnost společníků po 1. 1. 2014, operace s kapitálem
 • Povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví s.r.o. – schvalování a zveřejnění
 • Účetní závěrky, rozdělování HV na konci a v průběhu roku
 • Ztrátové hospodaření společnosti a povinnosti jednatele
 • Povinnosti jednatele ve vztahu k finančnímu úřadu
 • Příklady, diskuse

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Odbornému školení se věnuje více jak 12 let. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů.