Spory při realizaci staveb - chyby, které Vám u soudu srazí vaz

 • JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D. JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • Právo
 • Stavebnictví
 • Příspěvkové organizace, zdravotnictví, školství

Jste stavební společností a potýkáte s tím, že Vám objednatel odmítá platit? Nebo že Vám znemožňuje dílo řádně realizovat, popřípadě jej odmítá převzít? Nebo jste objednatel, který se marně snaží donutit stavební společnost, aby dílo řádně prováděla, a marně se domáháte odstranění vad díla? Pomůžeme Vám těmto situacím předejít, popřípadě poradíme, jak je efektivně vyřešit, a co (ne)udělat, abyste se svých práv mohli případně domoci i před soudem.

Cíl semináře

Neexistuje stavba, která by se zrealizovala přesně dle projektu, stejně jako neexistuje stavba, která by se obešla bez jakýchkoli komplikací. Cílem semináře je pomoci Vám předejít nejčastějších chybám, které se dělají buď ve fázi vyjednávání smlouvy, nebo v průběhu realizace samotné stavby. Seminář se zaměřuje jak na malé stavby, tak i stavby realizované dle FIDIC. Jak máte správně popsat předmět smlouvy, aby bylo zcela jasné, co se má realizovat, jak se to má realizovat, a co se bude platit? Jak se správně vypořádat se změnami předmětu smlouvy, aby jasné, kdo má „vícepráce“ hradit? Kdo odpovídá za vady projektové dokumentace? A co vada projektové dokumentace znamená ve vztahu k ceně a termínu pro dokončení díla? Kdy může být dílo předáno a kdy může objednatel odmítat převzít dílo? Jak se dá k převzetí donutit? Jak naopak donutit stavební společnost, aby vady díla řádně vyreklamovala? Kdy můžete nechat vady odstranit někým jiným a náklady na odstranění chtít po stavební společnosti? K čemu je v právní praxi stavební deník a kde všude Vám může pomoci při řešení problémů na stavbě? Co může v průběhu realizace stavby zmařit uplatnění smluvní pokuty pro dokončení díla nebo pro řádné odstranění vad? Na čem u soudu pohořeli jiní, a čeho se můžete snadno vyvarovat? 

Komu je seminář určen

Seminář je určen zástupcům stavebních společností, kteří připravují smluvní dokumentaci pro realizaci díla, i těm, kteří na realizaci staveb dohlíží. Je také určen všem objednatelům, kteří by rádi již ve fázi přípravy smlouvy o dílo maximálním způsobem chránili svou pozici, a kteří mají zájem vyvarovat se v průběhu realizace díla zásadních pochybení. Seminář se zaměřuje na menší stavby i realizaci stavebních zakázek dle FIDIC. 

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:30 hod

 • Nevýhody řešení sporů ze stavebních zakázek před soudy
 • Jak správně popsat předmět smlouvy, čeho se vyvarovat, pokud má být jasný rozsah díla a nechcete se hádat o to, co se má přesně dělat a kdo bude platit tzv. „vícepráce“
 • Odpovědnost za projektovou dokumentaci, jak vada projektové dokumentace může ovlivnit cenu díla a termín pro dokončení, co je možné chtít po projektantovi
 • Změny předmětu smlouvy, jak může drobná změna zneplatnit např. smluvní pokutu pro dokončení díla
 • Pojem variace a claim dle FIDIC
 • Určení ceny díla, typy rozpočtů a vliv určení ceny rozpočtem na definici tzv. „víceprací“ (tj. jaké práce se budou platit navíc nad rámec výkazu výměr)
 • Předání díla: jaké vady brání předání díla, jak správně u předání díla postupovat, kdy je nutné/vhodné požadovat písemný předávací protokol, vliv nepodepsání protokolu na povinnost doplatit cenu díla
 • Reklamace díla: jak správně postupovat, kdy je možné nechat vadu odstranit jiného zhotovitele a náklady chtít po stavební společnosti a kdy nikoli, jak správně uplatnit slevu a jaké vady je možné reklamovat bez ohledu na běh záruční doby
 • Smluvní pokuty a jejich platné sjednání, co běžně děláme při realizaci stavby a čím jejich vymáhání v praxi sami znemožňujeme, zádržné a jeho uplatnění, bankovní záruka
 • Odstoupení od smlouvy a jeho dopad pro realizaci stavby

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D., získala rozsáhlé zkušenosti s realizací stavebních zakázek jako vedoucí právního oddělení společnosti MND Drilling & Services, a.s. a dále v rámci své advokátní praxe. Dlouhodobě se specializuje na problematiku realizace investičních celků (mimo jiné dle FIDIC) i menších stavebních zakázek, řešení reklamací díla či zboží apod. Je držitelem CACE certifikátu na smluvní podmínky pro výstavbu pro stavební a inženýrská díla projektovaná objednatelem a lektorem ICC ČR.