Technický dozor stavebníka u staveb financovaných z veřejných financí

  • JUDr. Petra Adámková, Ph.D. JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
  • Stavebnictví
  • Veřejná správa

Pozice technického dozoru u staveb financovaných z veřejných rozpočtů je funkce náročná. Jak správně nastavit tuto pozici v současných podmínkách, kdo jej může vykonávat a za co vše nese odpovědnost v souvislosti se svou činností, je náplní tohoto semináře.

Cíl semináře

Cílem semináře je přehledně seznámit investory, pracovníky veřejného sektoru na pozici TD i odbornou veřejnost s institutem technického dozoru. S požadavky kladenými na výkon této činnosti ve vazbě na stavební záměry a kvalifikaci (autorizaci), s rozsahem činnosti spojené s výkonem této funkce i odpovědností, která z funkce vyplývá při chybném výkonu. Kvalitní výkon funkce není dnes jen o znalostech technických, ale je nutná i znalost stavebního práva, smluvních vztahů, včetně specifik zadávacího řízení. Dobrý technický dozor musí zvládat vše. Tento seminář vás kvalifikovaně seznámí s tím, co vše je spojeno s pozicí TD, jak ovlivní výkon funkce elektronizace postupů ve stavebnictví, nový stavební zákon, jak správně nastavit smluvní vztahy v souvislosti s efektivním výkonem TDS. 

Komu je seminář určen

Seminář je určen všem, kdo v rámci územně samosprávných celků, orgánů veřejné správy a dalších institucí veřejné moci vykonávají činnost technického dozoru stavebníka nebo jsou v pozici investora staveb financovaných z veřejných zdrojů a potřebují se seznámit s požadavky na funkci TDS a problematiku smluvních vztahů spojených s jeho výkonem.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

  • Pozice technického dozoru stavebníka (TDS) v systému práva, kvalifikační požadavky, předpoklady pro získání autorizace.
  • Odpovědnost TDS – profesní, pracovněprávní, správně právní, trestní, smluvní, rozsah působnosti autorizované osoby.
  • Stavební zákon a jeho změny a vliv na výkon TDS - metodiky pro výkon TDS na víceoborových stavbách, stavební záměry vyžadující TDS jako AO, nový stavební zákon a činnost TDS.
  • TDS v procesu přípravy a realizace staveb – dokumentace, vedení stavebního deníku, pravidla ČKAIT pro užití razítka pro výkon TDS, elektronizace postupů, povinnost elektronického deníku u vybraných staveb.
  • Výkon kontrolní činnosti – soukromoprávní aspekt výkonu činnosti (kontrolní prohlídka stavby, předání díla, odpovědnost za vady, záruka, reklamace).
  • Smluvní vztahy ve výstavbě – smlouva o dílo a příkazní smlouva.
  • Dotazy, diskuse.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den.

JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Působila v advokacii a následně krátce i jako právník u Veřejného ochránce práv. Od roku 2009 se ve své praxi specializuje na stavební právo, zejména se věnuje lektorské a konzultační činnosti. Od roku 2003 je členkou zkušební komise pro oblast právo u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), zkušební místo Brno, lektorkou vzdělávacích seminářů ČKAIT v rámci CŽV, lektorkou přípravných seminářů ke zkoušce odborné způsobilosti podle zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.