Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce při provádění zahraničního obchodu se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů

 • Marek Reinoha Marek Reinoha
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
 • Zahraniční obchod

Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na praktické aspekty uplatňování DPH po případných změnách v roce 2023

Cíl semináře

Cílem semináře je přinést účastníkům přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím v komplikovanějších případech

 

Komu je seminář určen

Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a příp. celním deklarantům

Program

Živé vysílání 9:00 - 14:00 hod. 

 • dodání zboží do jiných členských států při třístranných obchodech (kupující a příjemce zboží jsou různé osoby) – místo plnění, podmínky pro osvobození od DPH apod.
 • dodání zboží do jiných členských států v případě, kdy je zboží zpracováno po cestě
 • pořízení zboží z jiných členských států při třístranných obchodech (prodávající a odesílatel zboží jsou různé osoby) – místo plnění, podmínky pro vznik povinnosti přiznat DPH apod.
 • pořízení zboží z jiných členských států EU v případě, kdy je zboží zpracováno po cestě
 • dodávky zboží mezi více než třemi osobami (vícestranný obchody) – identifikace místa plnění, vznik povinnosti registrace k DPH v jiných členských státech EU apod.
 • vývoz zboží při třístranných a vícestranných obchodech,
 • dovoz zboží při třístranných a vícestranných obchodech.
 • praktické příklady obchodních operací
 • diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 

Marek Reinoha

Marek Reinoha

Poradce v oblasti cel a unijního obchodu. Od roku 1991 pracoval na Federálním ministerstvu obchodu (Ústřední celní správa) jako celní úředník. Od roku 1992 pracoval na Ministerstvu financí/Generální ředitelství cel, konkrétně v celním úřadu Brno – letiště, poté v celním úřadu Brno II., kde také zastával funkci ředitele celního úřadu. Lektorské a publikační činnosti se věnuje od roku 2004, specializuje se na celní předpisy, celní problematiku, daň z přidané hodnoty a SPD po vstupu ČR do EU, zahraniční obchod a další související témata.