Úvod do logistiky

 • Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., Alog. Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., Alog.
V současné době neexistují žádné termíny
 • Logistika

Úspěch firmy je podmíněný dobře fungující logistikou. Ovládnutí teoretického základu logistiky je nezbytným předpokladem pro její praktické rozvíjení. „Logistika je umění a věda, jak zabezpečit správně věci ve správný čas na správném místě za minimální cenu“ – ve firmě, v dodavatelském řetězci, ve veřejném sektoru.

Cíl semináře

Tento kurz se zabývá klíčovými principy a moderními koncepcemi současné logistiky. Věnuje se také problematice organizace logistiky ve firmě a vlastní náplni logistického managementu.
Kurz je vhodnou vstupní průpravou a ověřovacím testem pro stávající logistiky.

Komu je seminář určen

Jak stávajícím, tak i „připravujícím se“ logistikům a dále všem zájemcům, kteří chtějí porozumět významu logistiky pro firmu a kteří chtějí umět využít logistické principy ve své profesi.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

 • Úvod do logistiky – pojetí logistiky
 • Členění oboru logistiky a její historický vývoj
 • Toky a jejich řízení 
 • Postavení logistiky v rámci obecného managementu
 • Role logistiky ve firmě – politika logistiky
 • Materiálový tok – bod rozpojení
 • Výkonové ukazatele, logistické náklady a controlling
 • Úvod do SCM a city logistiky
 • Logistický audit
 • Interaktivní hra

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., Alog.

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., Alog.

Je viceprezidentem Logistické akademie a vysokoškolským pedagogem na katedře podnikohospodářské Ekonomické fakulty VŠB–TU Ostrava, kde vyučuje logistiku. Je také spoluzakladatelem firmy DYNAMIC FUTURE s.r.o. v Ostravě, zabývající se logistickým poradenstvím. Zde pracoval na pozici projektového manažera a zastával také funkci jednatele společnosti. Je řešitelem nebo spoluřešitelem projektů pro společnosti ŽDB GROUP a.s., Bohumín, Siemens Elektromotory Mohelnice, ACO Industrie k. s. Přibyslav a řadu dalších. Od roku 2005 je členem Komory logistických auditorů.