Vedoucí provozu - plánování a rozhodování

  • Mgr. Rudolf Hadrava Mgr. Rudolf Hadrava
V současné době neexistují žádné termíny
  • Výroba
  • Průmysl

Schopnost plánovat, rozhodovat se ve správný čas a efektivně zadávat úkoly svým spolupracovníkům je pro vedoucího výroby/mistra jednou z klíčových dovedností. Proces plánování, rozhodování, efektivního nakládání s časem a z toho vyplývajících činností je tak stále přítomný a klade nároky na jeho rychlejší a správnější rozhodování. Kvalita jeho rozhodnutí se projevuje jak v dlouhodobém celofiremním měřítku, tak především v situacích, kterým čelí denně ve své praxi. Každé jeho rozhodnutí přináší dlouhodobé důsledky, z nichž ty špatné se často velice obtížně napravují. Naopak efektivní řešení problémů, plánování a správné zadávání úkolů vede k budování fungujícího pracovního týmu v první linii, který je pro každou firmu nezbytnou základnou pro dosahování jejích firemních cílů.

Cíl semináře

Tento kurz účastníky naučí stanovovat cíle a efektivně zadávat úkoly členům jejich týmu. Ukáže jim, jak správně definovat problém pro rozhodování (a rozhodnout) a seznámí je s metodami plánování času pro rychlejší dosažení stanoveného cíle a lepší organizaci své každodenní práce. Po kurzu dokáží účastníci oddělit podstatné (co je nutné udělat hned), od nepodstatného (co lze udělat později) a budou si tak lépe umět zorganizovat své vlastní pracovní prostředí. Zvládnutí těchto dovedností následně povede k plnění stanovených cílů a trvalé prosperitě firmy.

Komu je seminář určen

Seminář je určen všem mistrům, vedoucím pracovních týmů, vedoucím výroby malých firem, výrobním dispečerům, technologům, team lídrům, kteří působí v první linii řízení zaměstnanců. Všem, jejichž pozice vyžaduje optimální a citlivé vedení a řízení a součástí jejich práce je komunikace s operátory a dalšími zaměstnanci.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

  • Cyklus řízení.
  • Základy time managementu.
  • Krátkodobé a dlouhodobé plánování.
  • Jak organizovat a rozdělovat práci - zajistit výkon za každých okolností.
  • Způsoby rozhodování.
  • Úkoly - zadávání, kontrola a hodnocení jejich plnění.
  • Trénink.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Mgr. Rudolf Hadrava

Mgr. Rudolf Hadrava

Absolvoval Filosofickou a Pedagogickou fakultu. Původně působil jako pedagog. Následně pracoval ve středně velkých i nadnárodních společnostech, kde získal dlouholeté obchodní, manažerské a lektorské zkušenosti. Je rovněž absolventem řady odborných kurzů zaměřených na oblast manažerských dovedností, obchodní psychologie, obchodních dovedností a mezilidské komunikace. Nabyté zkušenosti nyní uplatňuje na pozici lektora a konzultanta. Jeho lektorská praxe činí 18 let.