Vedoucí provozu - základy personalistiky a vedení/motivace pracovníků

  • Mgr. Rudolf Hadrava Mgr. Rudolf Hadrava
V současné době neexistují žádné termíny
  • Výroba
  • Průmysl

Většina společností generuje své liniové manažery z nejlepších operátorů/dělníků. Tito lídři jsou jedním z nejdůležitějších článků řízení ve firmě. Na prvoliniových pozicích je potřeba mít odborníky se schopnostmi samostatného myšlení, efektivního rozhodování, týmové spolupráce a umění vést a nadchnout své spolupracovníky. K jejich dovednostem patří nejen organizace práce, vedení lidí k maximálnímu výkonu, ale také poskytování zpětné vazby, práce s emocemi podřízených a ovlivňování jejich postojů pozitivním směrem. Podaří-li se ve společnosti zapojit lídry na prvních liniích řízení do výběru, vedení a motivace spolupracovníků, potom představují pro každou společnost nezbytnou základnu pro dosahování jejích firemních cílů

Cíl semináře

Po absolvování kurzu budou účastníci schopni uvědomit si důležitost své role při vedení týmu operátorů/spolupracovníků a identifikují vlastní styl vedení lidí. Naučí se efektivněji uplatňovat své manažerské dovednosti, rozvíjet, motivovat a efektivně vést tým a lépe najít nejvhodnější přístup k jednotlivým spolupracovníkům. Uvědomí si také nezbytnost průběžné zpětné vazby a hodnocení lidí na jejich výkon a celkové plnění firemních cílů.

Komu je seminář určen

Seminář je určen všem mistrům, vedoucím pracovních týmů, vedoucím výroby malých firem, výrobním dispečerům, technologům, team lídrům, kteří působí v první linii řízení zaměstnanců. Všem, jejichž pozice vyžaduje optimální a citlivé vedení a řízení a součástí jejich práce je komunikace s operátory a dalšími zaměstnanci.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

  • Výběr a vzdělávání nových pracovníků.
  • Styly řízení a vedení pracovníků.
  • Motivace pracovníků - jak motivovat pracovníky – typy motivace.
  • Delegování – nástroj motivace a vedení lidí.
  • Základní manažerské rozhovory – pochvala, kritika, oznámení rozhodnutí.
  • Zpětná vazba, hodnocení a hodnotící rozhovor – každodenní příležitost mistra.
  • Trénink.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Mgr. Rudolf Hadrava

Mgr. Rudolf Hadrava

Absolvoval Filosofickou a Pedagogickou fakultu. Původně působil jako pedagog. Následně pracoval ve středně velkých i nadnárodních společnostech, kde získal dlouholeté obchodní, manažerské a lektorské zkušenosti. Je rovněž absolventem řady odborných kurzů zaměřených na oblast manažerských dovedností, obchodní psychologie, obchodních dovedností a mezilidské komunikace. Nabyté zkušenosti nyní uplatňuje na pozici lektora a konzultanta. Jeho lektorská praxe činí 18 let.