Vnitropodnikové směrnice pro účetnictví – podrobné vysvětlení

 • Ing. Lenka Kruntorádová, MBA Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
 • Účetnictví a daně

Na tomto semináři vás seznámíme s důvody proč a kdy je třeba ve firmě vydat vnitřní účetní předpisy a jakým způsobem by měly být konstruovány. Smyslem předpisů je aplikovat zákonné normy podle konkrétních podmínek; vybrat to nejvhodnější, dále rozdělit pravomoc a odpovědnost za jednotlivé oblasti účetnictví z důvodů zkvalitnění řízení a umožnit tak následnou vnitřní i vnější kontrolu. Průkazně vedené účetnictví je totiž předpokladem úspěšného zvládnutí daňové kontroly.

Cíl semináře

Cílem semináře je zprostředkovat Vám pomocí praktických příkladů správné postupy při sestavování vlastních účetních směrnic. Upozorníme Vás především na problematické okruhy, jimž musíte věnovat zvláštní pozornost, neboť není snadné směrnice neustále novelizovat v prostředí často se měnící legislativy.

Komu je seminář určen

Seminář je určen ekonomům, podnikatelům, účetním, daňovým poradcům, auditorům apod.

Program

Živé vysílání 9:00 - 12:30 hod.

 • Legislativní rámec, konsolidační balíček ČR
 • Vnitropodniková směrnice, její úkol a význam
 • Zásady pro tvorbu vnitropodnikové směrnice
 • Směrnice zákonné a ostatní, oblasti pro zapracování do směrnic
 • Náležitosti vnitropodnikových směrnic, jejich platnost
 • Systém zpracování účetnictví, účetní rozvrh
 • Oběh účetních dokladů, kompetence a podpisové vzory
 • Účetní závěrka a provedení konsolidace, inventarizace a archivace, skartační pravidla
 • Oceňování majetku a závazků
 • Dlouhodobý majetek, odpisy, drobný majetek, zásoby
 • Valutové a devizové operace, deriváty
 • Rezervy a opravné položky
 • Časové rozlišování, dohadné položky
 • Inventarizace, harmonogram účetní závěrky
 • Zásady vedení pokladny, pracovní cesty, stravování zaměstnanců
 • Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 • Směrnice pro OSVČ
 • Nejčastější chyby u vnitropodnikových směrnic
 • Příklady z praxe, vzory směrnic
 • Dotazy a diskuse

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů.