Výchova a porucha attachmentu, syndrom CAN (akreditovaný seminář MŠMT)

  • PhDr. Mgr. Sáva Arabadžiev PhDr. Mgr. Sáva Arabadžiev
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
  • Školství

Výchova dítěte je v každé společnosti, v každém jejím období vývoje náročným procesem. O procesu hovoříme proto, že jí nelze hodnotit z krátkodobého pohledu, což mnohdy děláme. Efektivita výchovy spočívá právě v její dlouhodobosti, ritualizaci, a také osobnostního nastavení rodiče, jeho schopností a dovedností. Účelem semináře není získat komplexní návod na výchovu dítěte, ale vytvoření nadhledu jak nad svým způsobem výchovných principů, tak nad sebou jako vychovatelem.

Cíl semináře

Cílem semináře není komplexní a taxativní výklad problematiky, ale výklad se zaměřením na problematiku příčin chování dítěte, změn v chování, které dítě provázejí v kompararci s praxí. Ponořením se do problematiky může dojít k pochopení pedagogem (učitelem, rodičem, vychovatelem) a tedy lepší orientaci v symptomatologii. Pochopením také docházíme k nadhledu nad situací a lépe se nám hledají účinné prostředky výchovy, lépe se nám vytváří podmínky pro jednání s jedincem. Opuštění dítěte, absence jednoho či druhého rodiče (potažmo obou), zanechává v dítěti traumatizující zkušenost, a to jak z vědomé roviny jeho vnímání a prožívání, tak z roviny podvědomé a nevědomé. Stejně tak dítě ovlivňuje prostředí zatížené syndromem CAN.

Komu je seminář určen

Seminář je určen všem osobám, kteří se na výchově nějakým způsobem podílejí. Tedy je určen pro rodiče, učitele, psychology, speciální pedagogy, vychovatele ve školních družinách, dětských domovech, nebo výchovných ústavech.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod.

  • Teorie attachmentu
  • Pocit jistoty a bezpečí
  • Attachment a budoucí vztahy
  • Porucha attachmentu
  • Příčiny syndromu CAN
  • Projevy syndromu CAN
  • Syndrom přizpůsobení
  • Terapeutické zásahy

 

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

PhDr. Mgr. Sáva Arabadžiev

PhDr. Mgr. Sáva Arabadžiev

Český etoped s třicetiletou praxí s řešením šikany. V současnosti je ředitelem výchovného ústavu Pšov pro chlapce ve věku 15 - 18 let. Vystudoval Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem a Pedagogickou fakultu UJAK v Praze, absolvoval 5ti letý sebezkušenostní výcvik v psychoterapii. V současnosti spolupracuje s mnoha základními a středními školami, s aktivní součinností při řešení šikany. 10 let provozuje praxi v soukromé psychoterapeutické ambulanci a je mediátorem, vyškoleným AM ČR. Je soudním znalcem v oboru výchovy a vzdělávání.