Výkaz P1c-01 jako zdroj financování pedagogů a normativy nepedagogické práce

 • Ing. Petra Schwarzová Ing. Petra Schwarzová
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
St 18.9. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
3 490,- Kč bez DPH
 • Školství

V současné době je pro každého ředitele správné hospodaření s finančními zdroji jednou z nejdůležitějších otázek. V případě nesprávného užití finančních prostředků může jít o porušení rozpočtové kázně. Zároveň pochybení ve vykazování, konkrétně v P1c-01, může být krutě trestáno nedostatkem finančních prostředků na platy. Dozvíte se samozřejmě i aktuální informace z oblasti financování (např. problematika 130 % průměrného platu).

Cíl semináře

Cílem webináře je poskytnout účastníkům komplexní potřebné informace pro správné financování škol (mateřských, základních a středních) a školských zařízení (školních družin, školního klubu, školní jídelny), zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Na webináři se na praktických příkladech naučíte pracovat s PHmax (včetně nově stanovených počtu tříd při třídách tvořených jen žáky dle §38 a 41 ŠZ), správně vyplnit výkaz P1c -01 (včetně specifik jako pedagogická intervence, nově úvazky v souvislosti s se zdroji NPO/NPD), ale i vypočítat normativy na nepedagogy.

Komu je seminář určen

Vedoucím pracovníkům, ekonomům a všem zabývajícím se financováním školství ve veřejném sektoru.

Program

Živé vysílání 14:00 - 17:30 hod.

 • Právní předpisy související s aktuálním financováním regionálního školství
  • postup financování pedagogické práce
  • výkaz P1c - 01 jako podklad pro vykazování skutečných výkonů a ostatní výkazy ovlivňující financování, chyby ve výkazech a jak je řešit, včetně zdrojů pro pedagogickou intervenci a nově zdrojů NPO/NPD
  • vykazování pedagogické intervence v souvislosti s odměňováním
 • PHmax jako maximální počet týdenní výuky ve škole
  • základní pravidla pro výpočet PHmax
  • praktické příklady pro jednotlivé druhy škol (MŠ, ZŠ, ŠŠ) a školských zařízení (ŠD)
  • možnosti řešení kritických situací při překročení PHmax
 • Jaké finance a v jaké výši získáme na pedagogické pracovníky (skutečná výše, normativy)
  • nárokové složky (tarify, zvláštní příplatek, specializační příplatek)
  • nenárokové složky (osobní příplatek, odměny)
 • Způsob financování nepedagogické práce
  • postup rozepisování a způsob výpočtu
  • praktické příklady pro MŠ, ZŠ, SŠ, kombinovaná MŠ a ZŠ
 • Aktuality a dotazy

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 

Ing. Petra Schwarzová

Ing. Petra Schwarzová

Pracuje ve školství více než 30 let, ve vedoucích funkcích téměř 20 let. V roce 2013 byla jmenována ředitelkou gymnázia. Zároveň také působí jako lektorka se zaměřením na financování škol, na projektovou činnost v rámci programů EU a management ve školství. Je akreditovanou lektorkou pro společné vzdělávání. Zároveň publikuje do řady odborných časopisů.

St 18.9.2024

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.