Zákon o registru smluv - praktické postupy zveřejňování (akreditovaný seminář MVČR)

 • Ing. Mgr. Oldřich Kužílek Ing. Mgr. Oldřich Kužílek
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
Čt 28.11. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
3 970,- Kč bez DPH
St 5.2. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
3 970,- Kč bez DPH
 • Veřejná správa

Akreditovaný seminář MVČR - číslo akreditace: AK/PV-1000/2022
Seminář podá systematický přehled z hlediska ochrany informací (co se při zveřejnění musí znečitelnit), ale také z hlediska nutného minima zveřejněných informací tak, aby smlouvu bylo možné považovat za bezchybně zveřejněnou. Vyloží také komplikovanou problematiku kumulace hodnoty předmětu smlouvy s ohledem na limit 50 000 Kč.
Předloží jasnou explikaci k problematice formátu zveřejňovaných smluv a doporučí optimální algoritmus uspořádání procesu zveřejnění smluv v rámci organizace a IT systémů.
Popíše také postupy k nápravě chyb při zveřejnění jak z hledisek metadat, příloh, chyb v psaní, ale i formátu a dalších právních náležitostí.

Cíl semináře

Na semináři se dozvíte o povinném zveřejňování smluv, které přineslo množství problémů, namátkou:

 • Jak působí nově přijímaný dodatek smlouvy na zveřejnění dříve přijaté smlouvy?
 • Jak aplikovat výjimky z uveřejnění?
 • Jak vyložit limit 50 tis. Kč u opakovaného, postupně rostoucího či trvalého plnění nebo rámcové smlouvy?
 • Jakou povahu má bezúplatná smlouva o výpůjčce majetku příspěvkové organizaci?
 • Kdy je objednávka smlouvou, jak zachytit písemný obsah smlouvy, jak anonymizovat osobní údaje, chránit obchodní tajemství nebo interní bezpečnostní informace?
 • Jak napravit drobné i fatální chyby při (ne)uveřejnění smluv? A mnohé další.


Právní úprava registru smluv se také opírá o zákon o svobodném přístupu k informacím a má vztah k zákonu o zadávání veřejných zakázek a o územních rozpočtech.

Kombinace dopadu dotčených předpisů není jednoduchá a vyžaduje dobrou znalost alespoň typických situací, které se na semináři budou probírat:

 • Co přinesly nedávné změny právní úpravy, například zrušením písemné formy smlouvy nebo zákazem „nakřivo skenovat z papíru“?
 • Jak chránit osobní údaje po účinnosti Obecného nařízení (GDPR), např. při prodeji bytu?
 • Jaké jsou novinky v metodice Ministerstva vnitra?
 • Umíte napravit bezdůvodné obohacení při neplatnosti smlouvy?
 • Jak odstranit skrytá metadata a osobní údaje?

Komu je seminář určen

Cílovou skupinou je rozsáhlý okruh úředníků, kteří ve svých povinných subjektech provádějí zveřejnění smluv. Zahrnuje však také tajemníky obecních úřadů anebo pracovníky právních oddělení. Do cílové skupiny však vedle úředníků dle § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002 Sb. spadají také zaměstnanci dalších typů povinných subjektů, kterými jsou nejrůznější veřejné instituce, jako jsou veřejné základní, střední či vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné orgány veřejné správy a široký okruh dalších povinných subjektů.

Program

Živé vysílání 9:00 - 14:00 hod.

 • Cíl zákona a jeho fungování v kostce.
 • Sankce a rizika (následky neúčinnosti a neplatnosti smlouvy).
 • Anonymizace - výjimky ze zveřejnění informací o/ve smlouvách (vč. zák. č. 106/99 Sb.).
  • Osobní údaje
  • Obchodní tajemství
  • Další ochrany informací
 • Jak se smlouvy uveřejňují.
  • Metadata - nutné náležitosti
  • Opravy chybného zveřejnění
  • Co je „smlouva“ dle OZ a dle ZRS - omezení volnosti
  • Písemná forma, písemný obsah smlouvy v elektronické komunikaci
  • Smlouva a objednávka, textový obsah smlouvy, formát zveřejněných dokumentů
  • Změny smluv a dodatky, rámcové a realizační smlouvy, opakované plnění, doba neurčitá, kumulace plnění smluv
 • Specifické situace při zveřejňování smluv
  • Přílohy
  • Ukončení smluv
  • Příspěvkové organizace
  • Dotace
 • Co se zveřejňuje – věcná působnost a osobní působnost
  • Vyňaté smlouvy
  • Vztah ke zveřejnění smluv podle dalších předpisů (duplicity - zákon o VZ, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
 • Diskuse.

Další informace

POZNÁMKA: Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů není možné vydat osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu.

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře.

Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den.

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

je spoluautorem zákona o svobodném přístupu k informacím a jeho novelizací. Působí jako poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí, právo na informace řeší v projektech Otevřete.cz a Rekonstrukce státu. Působil na pozici vrchního ministerského rady odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, dlouho byl členem Rady vlády pro lidská práva. Je informačním ombudsmanem hl. m. Prahy, zkušeným lektorem, který má za sebou stovky realizovaných školení a přednášek na téma práva na informace, ochrany osobních údajů, registru smluv a radničních periodik.

Čt 28.11.2024 St 5.2.2025

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.