Zaměstnanecké benefity v roce 2020/2021 a jejich daňové zatížení

 • Ing. Lenka Kruntorádová, MBA Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • HR a personalistika
 • Účetnictví a daně
 • Příspěvkové organizace, zdravotnictví, školství

Poskytování motivačních plnění zaměstnancům představuje stále vyhledávaný způsob odměňování. Na tomto semináři získáte přehled nejen o tom, jaké benefity můžete svým zaměstnancům nabídnout, ale také jak jednotlivé benefity správně daňově posoudit, aby se z nich po daňové kontrole nestal problém ve finanční či mzdové účtárně a potažmo u správce daně. Na semináři se budeme zabývat i způsobem zaúčtování jednotlivých benefitů. Probereme také situaci spojenou s Covidem - Homeoffice.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálními legislativními změnami a se škálou benefitů, které lze zaměstnancům poskytnout, a to i s ohledem na daňovou zátěž zaměstnavatele.

Komu je seminář určen

Seminář je určen ekonomům, finančním manažerům, majitelům firem, účetním, daňovým poradcům, auditorům apod.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 16:00 hod

 • Benefit – nároková či nenároková složka mzdy
 • Legislativní rámec – ZDP, vyhláška o FKSP, aktuální změny v roce 2020/2021, Novela ZP
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců, zaměstnanecká knihovna
 • Stravování
 • Ošacení a zaměstnanecké stejnokroje
 • Doprava zaměstnanců z a do zaměstnání
 • Služební vozidla, plán benefitů pro manažery, cestovní náhrady
 • Přechodné ubytování a příspěvek na bydlení
 • Příspěvek zaměstnavatele na různé druhy pojištění a připojištění, penze
 • Mateřské školy a jesle
 • Dary a sociální výpomoci - FKSP
 • Půjčky poskytované zaměstnavatelem
 • Tuzemská a zahraniční rekreace
 • Zdanění odstupného
 • Odměny vyplácené zaměstnancům, motivační soutěže vyhlášené zaměstnavatelem
 • Dodatková dovolená
 • Nemocenská a péče o zdraví – pracovnělékařská péče, předměty hrazené zaměstnavatelem na lékařský předpis
 • Náhrady za opotřebení vlastního nářadí
 • Home office a jeho správné používání
 • Naturální příjmy
 • Poskytování slev na výrobky, služby či zboží
 • Využívání sportovišť, zdravotních či rekreačních zařízení
 • Ostatní benefity zaměstnanců jako náklad, zpříjemnění pracovního prostředí
 • Pracovní poměry na omezenou dobu
 • Podíly za zisku pro zaměstnance
 • Využívání Flexi Pass apod. – limity, směrnice
 • Praktické příklady

 

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů.